خدمات بیمه ای پردیس جاوید پارسیان
شرکت خدمات بیمه ای پردیس جاوید پارسیان (سهامی خاص) با همکاری گروهی از فعالان صنعت بیمه با هدف بسط و گسترش ارائه خدمات بیمه ای ، با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه پارسیان در تاریخ  1393/10/11 تحت شماره 27709 در اداره ی ثبت شرکتهای استان البرز به ثبت رسید. موضوع فع ...