آرته مقاوم سازان البرز
اینجانب مهندس کاوه حیدرعلی، مهندس ناظر و محاسب عمران پایه یک سازمان نظام مهندسی استان البرز دارای 15 سال سابقه مدیریت و مدیرعاملی شرکت تولیدی پژوهشی سیمان بتن واقع در آبیک و همچنین واحد تولیدی نمونه سال 85 در استان قزوین در زمان مدیریت ایشان و کسب دهها عناوین افتخاری در زمان مدیریت بنده در شر ...