نسخه offline سایت
به کمک HTML5 مي توان به سادگي يک نسخه offline از برنامه وب را با ايجاد يک فايل Manifest ساخت. ...