راه اندازي وب سايت جديد شركت سارگون
سايت جديد شركت با امكانات جديد و قابليت هاي بيشتر راه اندازي شد برخي از امكانات لحاظ شده در اين نسخه شامل پرداخت آنلاين ، پورتال مشتريان مي باشد