گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 30 آبان 1390
كد :1

راه اندازي وب سايت جديد شركت سارگون

سايت جديد شركت با امكانات جديد و قابليت هاي بيشتر راه اندازي شد برخي از امكانات لحاظ شده در اين نسخه شامل پرداخت آنلاين ، پورتال مشتريان مي باشد
نظرات كاربران :