طراحي وب سايت فروشگاهي ،طراحي سايت فروشگاه ،طراحي فروشگاه آنلاين
 
قبل و يا بعد از اخذ نمايندگي بمنظور طرح سوالات، انتقادات و پيشنهادات سازنده خود در خصوص امور نمايندگي ها، تسهيلات، شرايط، استراتژي و بطور كلي روند عملكرد نمايندگي ها مي توانيد بصورت مستقيم با امور نمايندگي ها تماس حاصل فرمائيد. ضمناً مي توانيد بمنظور انجام مشاوره در خصوص عملكرد بهتر و سوددهي بيشتر با اين بخش تماس حاصل نموده و خواسته خود را مطرح نمائيد.
تلفن مستقيم:   33554138 (026)
پست الكترونيك: agent@sargonco.com