گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 24 آبان ماه سال 91
كد :17

انعقاد قرارداد طراحي وب سايت صنايع استيل يزداني

طراحي وب سايت صنايع استيل يزداني به شركت سارگون واگذار شد.
فعاليت اين مجموعه در زمينه ساخت پله هاي لوكس ، معلق و نرده هاي لوكس جهت دوبلكس و راه پله ، ساخت انواع تابلوهاي مسي و سفالي ، طراحي و اجراي كليه سفارشات استيل ، برنز و مسي صنعتي و خانگي مي باشد.
نظرات كاربران :