گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 10 اسفند ماه سال 91
كد :24

اتمام پروژه طراحي سايت شركت شهرك صنعتي شمس آباد

طراحي وب سايت موسسه غير انتفاعي اداره و عمران شهرك صنعتي شمش آباد به اتمام رسيد.
از جمله امكانات موجود در اين وب سايت مي توان به موارد زير اشاره نمود

  • چارت سازمانی هیئت امناء و مدیریت شهرک
  • معرفی شهرک
  • گالری تصاویر شهرک
  • امكان پرداخت بدهي اعضاء بصورت آنلاين
  • لیست بانک اطلاعاتی شهرک
  • مقررات و بخشنامه ها
  • ...
نظرات كاربران :