گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 15 اسفند ماه سال 91
كد :26

تخفيف هاي ويژه نوروز 92

شركت سارگون به مناسبت عيد نوروز به مدت 30 روز از تاريخ 15 اسفند 1391 لغايت 15 فروردين ماه 1392 تخفيفاتي براي خدمات و محصولات خود در نظر گرفته است.
اين تخفيفات در ثبت دامنه 10% ، ميزباني وب 30% و كليه محصولات به ميزان 20% خواهد بود.
با آروزي سالي توام با موفقيت و كاميابي

نظرات كاربران :