گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 30 ارديبهشت ماه سال 91
كد :7

انعقاد قرارداد طراحي وب سايت ستاد يادواره شهداي شهر فردوسيه

انعقاد قرارداد طراحي وب سايت ستاد يادواره شهداي شهر فردوسيه به شركت سارگون واگذار گرديد.
نظرات كاربران :