انعقاد قرارداد طراحي وب سايت ستاد يادواره شهداي شهر فردوسيه
انعقاد قرارداد طراحي وب سايت ستاد يادواره شهداي شهر فردوسيه به شركت سارگون واگذار گرديد.