گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/16 - 09:46
كد :376

خصوصیت ها در HTML

خصوصيت ها اطلاعات بيشتري در مورد عناصر HTML مي دهند.
عناصر در HTML می توانند داراي خصوصيت هايي باشند.
خصوصيت ها اطلاعات بيشتري در مورد يک عنصر مي دهند.
خصوصيت ها هميشه در تگ شروع نوشته مي شوند.
خصوصيت ها به صورت روبرو نوشته مي شوند، مثل :  "name="value
 
خصوصیت lang :
زبان صفحه وب داخل تگ <html> و توسط خصوصیت lang تعیین می شود.
اعلام یک زبان برای دسترسی برنامه های کاربردی (screen readers) و موتور های جستجو مهم است.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>
 
<h1>My First Heading</h1>
 
<p>My first paragraph.</p>
 
</body>
</html>
خصوصیت title :
پارامترها در HTML توسط تگ <p> تعریف می شوند.
در مثال زیر عنصر<P> دارای خصوصیت title می باشد.
<p title="About W3Schools">
W3Schools is a web developer's site.
It provides tutorials and references covering
many aspects of web programming,
including HTML, CSS, JavaScript, XML, SQL, PHP, ASP, etc.
</p>
 
خصوصیت href :
لينک ها در HTML توسط تگ <a> تعريف مي شوند. آدرس لينک به وسيله خصوصيت href مشخص مي شود.
<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>
در مورد لینک ها و تگ <a> بعدا توضیح خواهیم داد.
 
خصوصیت های اندازه :
تصاویر در HTML داخل تگ <img> تعریف می شوند. این خصوصیت ها شامل منبع نام فایل (src) ، و اندازه عکس (height,width) هستند.
<img src="w3schools.jpg" width="104" height="142">
 
خصوصیت alt :
خصوصیت alt یک جایگزین متنی است زمانیکه که عنصر HTML نمی تواند نمایش داده شود.
<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">
 
هميشه مقدار خصوصيت را در کوتيشن بنويسيد 
مقدار خصوصيت ها هميشه بايد درون کوتيشن قرار بگيرد.
دابل کوتيشن رايج تر است، اما تک کوتيشن نيز مجاز است.
نکته: در بعضی حالت های خاص، هنگامي که مقدار خصوصيتي خود حاوي کوتيشن نيز هست، ضروري است که از تک کوتيشن استفاده کنيم.
مثل :
<p title='John "ShotGun" Nelson'>
نکته: از حروف کوچک براي خصوصيت ها استفاده کنيد. 
نام خصوصيت و مقدار آن حساس به حروف نمی باشند.
اما کنسرسيوم World Wide Web يا (w3c) حالت کوچک حروف را براي نام و مقدار خصوصيت ها در HTML 4 توصيه مي کند.
در نسخه هاي جديد (HTML (X نوشتن حروف کوچک برای خصوصیت ها و مقادیرشان استاندارد شده است.
 
در زير ليستي از بعضي خصوصيت ها که براي عناصر زيادي در HTML استاندارد هستند ارائه شده است:
 
خصوصیت توضیحات
alt یک جایگزین متنی برای عکس تعیین می کند
disabled باید نمایش داده شود input مشخص می کند که عنصر
href را برای یک لینک مشخص می کند URL (آدرس وب) 
id منحصر به فردی را برای عنصر مشخص می کند id 
src را برای یک عکس مشخص می کند URL (آدرس وب)
style درون تگی برای عنصر مشخص می کند style یک
title نمایش داده می شود tool tip اطلاعات اضافه ای را برای عنصر مشخص می کندبه صورت  
value مشخص می کند input مقدار متنی را برای عنصر
 
 
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*