گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/15 - 16:19
كد :373

عناصر در HTML

سند های HTML به وسیله عناصر HTML ایجاد می شوند.
یک عنصر در HTML، هر چیزی از تگ شروع تا تگ پایان می باشد:
 
<tagname>content</tagname>
<p>My first HTML paragraph.</p>
 
تگ شروع محتوای عنصر تگ پایان
<h1> My First Heading </h1>
<p> My first paragraph. </p>
<br>    
 
نکته : برخی از عناصر HTML تگ پایان ندارند.
عناصر تو در تو در  HTML
عناصر HTML می توانند به صورت تو در تو باشند. (بدین معنی هر عنصر می تواند شامل دیگر عناصر HTML نیز باشد)
سندهای HTML شامل عناصر تو در توی HTML می باشند.
 
مثال زیر شامل 4 عنصر است :
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
 
</body>
</html>
 
عنصر <html> تمام سند html را توصیف می کند.
این عنصر یک تگ شروع <html> و یک تگ پایان <html/> دارد.
محتوای این عنصر حاوی یک عنصر دیگر (عنصر <body> که خود حاوی عنصر <p> است) می باشد.
<html>
<body>
 
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
 
</body>
</html>
 
عنصر <body> بدنه یک سند HTML را توصیف می کند.
این عنصر یک تگ شروع <body> و یک تگ پایان <body/> دارد.
محتوای این عنصر حاوی دو عنصر دیگر (عنصر <h1> و عنصر <p>) می باشد.
<body>
 
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
 
</body>
 
عنصر <h1> یک عنوان را توصیف می کند.
این عنصر یک تگ شروع <h1> و یک تگ پایان <h1/> دارد.
محتوای این عنصر " My First Heading " می باشد.
<h1>My First Heading</h1>
 
عنصر <p> یک پاراگراف را در سند HTML تعریف می کند.
این عنصر یک تگ شروع <p> و یک تگ پایان <p/> دارد.
محتوای این عنصر " My first paragraph" می باشد.
<p>My first paragraph.</p>
 
تگ پایان را فراموش نکنید !
در بعضی عناصر HTML حتی اگر تگ پایان را فراموش کنید ممکن است آن عنصر درست عمل کند:
 
<html>
<body>
 
<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph
 
</body>
</html>
مثال بالا در بیشتر مرورگرها درست عمل می کند، زیرا تگ بسته در اینجا اختیاری می باشد.
هرگز به این مسئله که تگ بسته اختیاری است استناد نکنید. عناصر زیادی هستند که اگر تگ پایان را در آنها ننویسید خطا می دهند یا نتایج نادرستی می دهند.
 
عناصر تهی در HTML 
 
عناصر تهی در HTML عناصری هستند که قسمت محتوای آنها خالی است.
عنصر <br> یک عنصر تهی و بدون تگ بسته است (تگ <br> یک خط را تعریف می کند.)
عناصر تهی می توانند در تگ شروع بسته شوند مانند : <br />
نکته: در XHTML تمام عناصر باید بسته شوند. اضافه کردن یک اسلش درون تگ شروع، مثل </br>، راه مناسبی برای بستن عناصر تهی در XHTML و XML می باشد. ولی در HTML5 نیازی نیست که عناصر تهی بسته شوند.
 
نکته : برای نوشتن تگ ها از حروف کوچک استفاده کنید.
تگ های HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس نیستند: <P> با <p> یکسان است.
در HTML5 الزامی نیست که تگ ها با حروف کوچک نوشته شوند ، ولی در HTML4 ما حروف کوچک را توصیه می کنیم.و در XHTML نوشتن تگ ها با حروف کوچک الزامی می باشد.
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*