گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/22 - 14:12
كد :436

عنصر div در HTML

عناصر HTML را می توانید به وسیله تگ های <div> و یا <span> گروه بندی نمایید.
 
عناصر Block 
 
یک عنصر Block عنصری است که تمام طول یک سطر را اشغال می کند و قبل و بعد از آن یک سطر وجود دارد.
 
مثال برای عناصر Block:
  • <h1>
  • <p>
  • <div>
  • <table>
عناصر Inline 
 
یک عنصر Inline تنها به اندازه ای که نیاز دارد، عرض یک سطر را اشغال می کند، و هیچ اجباری در اشغال کل یک سطر وجود ندارد.
 
مثال برای عناصر inline:
 
  • <span>
  • <a>
  • <img>
  • <td>
عنصر <div>
 
عنصر <div> یک عنصر block می باشد که می تواند به عنوان یک ظرف برای گروه بندی دیگر عناصر HTML استفاده شود.
عنصر <div> معنی خاصی ندارد. به جز این، به دلیل اینکه یک عنصر block می باشد، مرورگر یک خط قبل و بعد از آن نمایش می دهد.
هنگامی که با CSS استفاده می شود، عنصر <div> می تواند برای تنظیم خصوصیت style برای بلاک هایی با محتوای زیاد استفاده شود.
دیگر استفاده رایج از عنصر <div> صفحه بندی سند می باشد. استفاده از جدول برای صفحه بندی دیگر قدیمی شده است. استفاده از جدول ها برای این منظور روش مناسبی نمی باشد. هدف از عنصر <table> نمایش داده ها به صورت جدولی می باشد.
عنصر <span>
عنصر <span> یک عنصر درون خطی (inline) است که می تواند به عنوان ظرفی برای متن استفاده شود.
عنصر <span> معنی خاصی ندارد.
هنگامی که با CSS استفاده می شود، عنصر <span> می تواند برای تنظیم خصوصیت style برای بخش های متنی شکل، استفاده شود.
 
تگ های گروه بندی
 
تگ توضیحات
<div>  (block) تعریف یک ظرف بزرگ برای دیگر عناصر
<span>  (inline)تعریف یک ظرف برای دیگر عناصر
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*