گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/16 - 10:47
كد :379

عنوان ها در HTML

عنوان ها در سندهای HTML ، عناصر مهمی هستند.
عناوین یا سرتیترها در HTML به وسیله تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شود.
<h1> برای مهمترین سرتیتر استفاده می شود. <h6> کم اهمیت ترین سرتیتر را تعریف می کند.
 
مثال :
<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>
 
نکته: مرورگرها به طور خودکار مقداری فضای خالی (یک حاشیه) را قبل و بعد از هر سرتیتری اضافه می کنند.
سرتیترها عناصر مهمی هستند .
از عنصر heading تنها برای سرتیترها استفاده کنید. از آنها برای بزرگ یا bold کردن متن استفاده نکنید.
موتورهای جستجو از سرتیترهای شما برای شاخص گذاری ساختار و محتوای صفحات وب شما استفاده می کنند.
از آنجایی که کاربران ممکن است صفحات وب شما را با نگاه کردن به سرتیترها از نظر بگذرانند، استفاده از سرتیترها برای اینکه ساختار سند را نشان دهید مهم است.
h1 برای مهمترین سرتیتر استفاده می شود، بعد از آن h2 و سپس h3 برای سرتیترهای کم اهمیت تر و به همین ترتیب سایر سرتیترها.
 
ایجاد خطوط افقی در HTML
 
تگ <hr>یک خط افقی را در صفحه HTML ایجاد می کند.
می توان از عنصر hr برای جدا کردن محتویات از یکدیگر استفاده کرد.
<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>
<hr>
<p>This is a paragraph.</p>
 
توضیحات (Comment ها) در HTML
 
توضیحات می توانند در کدهای HTML وارد شوند تا کدها را خواناتر و قابل فهم تر نمایند. توضیحات توسط مرورگرها نادیده گرفته می شوند و نمایش داده نمی شوند.
توضیحات به صورت زیر نوشته می شوند:
<!-- This is a comment -->
نکته: علامت تعجب بعد از علامت باز نوشته می شود نه قبل از علامت بسته.
 
 
 چگونه کدهای HTML را ببینیم ؟
آیا تاکنون وقتی یک صفحه وب را دیده اید از خود پرسیده اید "چگونه می توان کدهای HTML آن را دید."
برای دیدن این کدها روی صفحه مورد نظر راست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه "View Source" را در (IE) و یا "View Page Source" را در  Firefox و یا گزینه مشابه را در سایر مرورگرها انتخاب کنید.
 
منبعی از تگ ها در HTML  
در فصل های بعد در مورد تگ های HTML و خصوصیت های آن ها بیشتر خواهید آموخت.
تگ توضیحات
<html> تعریف می کند HTML یک سند
<body> بدنه یک سند را تعریف می کند
<head> را برای سند تعریف می کند head عنصر
<h1> to <h6> را تعریف می کند HTML سرتیترهای 
<hr> یک خط افقی را تعریف می کند
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*