گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/17 - 12:28
كد :392

فونت ها

تگ <font> نباید استفاده شود .
 
تگ <font> در HTML 4 رایج نیست و در HTML 5 حذف شده است.
 
کنسرسیوم World Wide Web یا (w3c) تگ <font> را از دستوراتش حذف کرده است.
 
در HTML 4، باید از CSS (یا style sheetها) برای تعیین خصوصیات نمایش عناصر استفاده کرد.
 
مثال زیر نشان می دهد که چگونه HTML با تگ <font> کار می کند.
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p><font size="3" color="red">This is some text!</font></p>
<p><font size="2" color="blue">This is some text!</font></p>
<p><font face="verdana" color="green">This is some text!</font></p>
<p><strong>Note:</strong> The font element is not supported in HTML5. Use CSS instead.</p>
</body>
</html>
نتیجه :
 

This is some text!

This is some text!

This is some text!

Note: The font element is not supported in HTML5. Use CSS instead.

           
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*