گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/19 - 09:29
كد :394

لینک ها در HTML

لینک ها تقریبا در تمام صفحات وب پیدا می شوند. لینک ها به کاربران اجازه می دهند تا از صفحه ای به صفحه دیگر کلیک کنند.
Hyperlink (یا Link ها) در HTML
 
 یک hyperlink یا link یک کلمه یا عکس است که شما می توانید روی آن کلیک کرده و به سند دیگری بروید.
 
نحوه نوشتن Linkها در HTML :
 
در HTML لینک ها توسط تگ <a> تعریف می شوند.
 
<a href="url">link text</a>
مثال :
 
<a href="http://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>
 
خصوصیت href مقصد یک لینک را مشخص می کند.  (http://www.w3schools.com/html/)
 link text بخش قابل رویت است (Visit our HTML tutorial).
با کلیک کردن روی link text به آدرسی که مشخص شده است می روید.
 
خصوصیت target
 
خصوصیت target مشخص می کند که صفحه لینک شده، کجا باز شود.
مثال زیر، صفحه لینک شده را در یک پنجره جدید یا در یک تب جدید باز می کند:
 
<a href="http://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit W3Schools!</a>
 
نکته: Link text الزاما یک متن نیست. می تواند یک عکس یا هر عنصر دیگر HTML باشد.
 
مثال :
 
<a href="default.asp">
  <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;border:0">
</a>
خصوصیت name یا  (id)
 
با تنظیم یک نام منحصر به فرد برای یک عنصر با استفاده از خصوصیت name یا  id، می توانید در CSS یا    JavaScript  به آن دسترسی داشته باشید.
از خصوصیت name یا id برای ایجاد یک bookmark یا پیوند به درون همان صفحه نیز می توان استفاده نمود.
 
نکته: استاندارد HTML5 خصوصیت id را بجای name برای تعیین اسم برای یک محل مشخص پیشنهاد می دهد. خصوصیت id برای HTML4 در تمام مرورگرهای امروزی نیز عمل می کند.
 
مثال: 
 
تنظیم خصوصیت id برای تگ <a> در سند  HTML:
 
<a id="tips">Useful Tips Section</a>
ایجاد یک لینک به محل مشخصی درون صفحه جاری:
 
<a href="#tips">Visit the Useful Tips Section</a>
یا، ایجاد یک لینک به محل مشخصی در صفحه ای دیگر:
 
<a href="http://www.w3schools.com/html_links.htm#tips">Visit the Useful Tips Section</a>
 
تگ های لینک در HTML 
 
تگ توضیحات
<a> را تعریف می کند hyperlink یک 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*