گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/06/05 - 12:24
كد :6092

پلاگین carousel در Bootstrap

پلاگین carousel یک component برای ایجاد حلقه بر روی عنصرها می باشد، مانند یک اسلایدشو.
این پلاگین در فایل "bootstrap.js" اضافه شده است(و یا در فایل کوچک شده ی bootstrap.min.js).
نکته: پلاگین ها می توانند به صورت جداگانه ( بااستفاده از فایل های جداگانه "carousel.js") یا به صورت یکجا (با استفاده از "bootstrap.js"  یا "bootstrap.min.js")، اضافه شوند.
نکته: Internet Explorer 9  و ورژن های قبلی آن از carouselها پشتیبانی نمی کنند(زیرا آنها از transition ها و انیمیشن های CSS3 برای رسیدن به افکت خود استفاده می کنند)
 
چطور یک carousel را ایجاد کنیم
مثال زیر نشان می دهد که چطور یک carousel مقدماتی را ایجاد کنیم:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style>
  .carousel-inner > .item > img,
  .carousel-inner > .item > a > img {
      width: 70%;
      margin: auto;
  }
  </style>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <br>
  <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!-- Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
    </ol>
 
    <!-- Wrapper for slides -->
    <div class="carousel-inner" role="listbox">
      <div class="item active">
        <img src="img_chania.jpg" alt="Chania" width="460" height="345">
      </div>
 
      <div class="item">
        <img src="img_chania2.jpg" alt="Chania" width="460" height="345">
      </div>
    
      <div class="item">
        <img src="img_flower.jpg" alt="Flower" width="460" height="345">
      </div>
 
      <div class="item">
        <img src="img_flower2.jpg" alt="Flower" width="460" height="345">
      </div>
    </div>
 
    <!-- Left and right controls -->
    <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
توضیح مثال
خارجی ترین عنصر <div>:
carouselها استفاده از یک id را (در این مورد "id="mycarousel) برای درست کار کردن تنظیمات آنها، الزامی کرده اند.
عبارت "class="carousel slide مشخص می کند که این عنصر <div> شامل یک اسلایدشو(carousel) می باشد.
خصوصیت "data-ride="carousel به Bootstrap اعلام می کند که بلافاصله بعد از لود شدن صفحه، نمایش دادن carousel را شروع کند.
توضیح قسمت Indicators:
indicatorها همان نقاط کوچک در انتهای هر عکس می باشند( که مشخص می کنند که چه تعداد عکس در اسلایدشو وجود دارند) و همچنین مشخص می کنند که کاربر در حال استفاده از کدام عکس است).
نقاط کوچک، در یک لیست منظم با کلاس carousel-indicators مشخص می شوند.
کلاس data-target به همان id اسلاید شو(carousel) اشاره می کند.
  کلاس data-slide-to. مشخص می کند که، هنگامی که کاربر بر روی یک نقطه ی کوچک کلیک می کند، کدام عکس باید نمایش داده شود. 
توضیح قسمت Wrapper for slides
اسلایدها در یک <div> با کلاس carousel-inner. مشخص شده اند.
محتوای هر اسلاید در یک عنصر <div> با کلاس item. تعریف شده است. این محتوا می تواند متن یا عکس باشد.
لازم است که کلاس active. به یکی از اسلاید ها اضافه شود. در غیر این صورت اسلایدشو قابل نمایش نخواهد بود.
توضیح قسمت Left and right controls
 این قسمت از کد، شامل دکمه های چپ و راست می باشد که به کاربر اجازه می دهد تا بین اسلاید ها به دلخواه به اسلاید قبلی یا بعدی برود.
 کلاس data-slide. دو کلمه ی کلیدی "prev" و "next"  را می پذیرد، که مکان اسلاید را نسبت به مکان کنونی اش تغییر می دهند.
اضافه کردن عنوان به اسلاید ها
برای ایجاد یک عنوان به هر اسلاید، می توانید عبارت <"div class="carousel-caption> را در داخل
<"div class="item> اضافه کنید:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style>
  .carousel-inner > .item > img,
  .carousel-inner > .item > a > img {
      width: 70%;
      margin: auto;
  }
  </style>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <br>
  <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!-- Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
      <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
    </ol>
 
    <!-- Wrapper for slides -->
    <div class="carousel-inner" role="listbox">
 
      <div class="item active">
        <img src="img_chania.jpg" alt="Chania" width="460" height="345">
        <div class="carousel-caption">
          <h3>Chania</h3>
          <p>The atmosphere in Chania has a touch of Florence and Venice.</p>
        </div>
      </div>
 
      <div class="item">
        <img src="img_chania2.jpg" alt="Chania" width="460" height="345">
        <div class="carousel-caption">
          <h3>Chania</h3>
          <p>The atmosphere in Chania has a touch of Florence and Venice.</p>
        </div>
      </div>
    
      <div class="item">
        <img src="img_flower.jpg" alt="Flower" width="460" height="345">
        <div class="carousel-caption">
          <h3>Flowers</h3>
          <p>Beatiful flowers in Kolymbari, Crete.</p>
        </div>
      </div>
 
      <div class="item">
        <img src="img_flower2.jpg" alt="Flower" width="460" height="345">
        <div class="carousel-caption">
          <h3>Flowers</h3>
          <p>Beatiful flowers in Kolymbari, Crete.</p>
        </div>
      </div>
  
    </div>
 
    <!-- Left and right controls -->
    <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*