گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/15 - 15:45
كد :372

چند عنصر اصلی

از اينکه احياناً در مثال ها از تگ هايي که شما نياموخته ايد استفاده مي شود نگران نباشيد.
در فصل هاي بعد آنها را خواهيد آموخت.
عنوان ها (Headings)
عنوان ها در HTML به وسيله تگ هاي <h1> تا <h6> تعريف مي شوند.
<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>
نتیجه به این صورت خواهد بود :
 

This is heading 1

This is heading 2

This is heading 3

 
پاراگراف (Paragraph)
پارگراف ها در HTML به وسيله تگ <p> تعريف مي شوند.
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
نتیجه به این صورت خواهد بود :
 

.This is a paragraph

.This is a paragraph

.This is a paragraph

 
لينک ها (Links)
 لينک ها در HTML به وسيله تگ <a> تعريف مي شود.
<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>
توجه: آدرس لينک، در خصوصيت href مشخص مي شود.
در فصل هاي بعدي اين خودآموز راجع به خصوصيت هاي عناصر، بيشتر خواهيد آموخت .
 
تصاوير (Images)
تصاوير در HTML به وسيله تگ <img> تعريف مي شود.
<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">
توجه: نام و سايز عکس به وسيله خصوصيت ها مشخص مي شود.
نتیجه به این صورت خواهد بود :
 
 
    
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*