گروه : طراحی سایت در اراک
تاريخ درج: 1394/07/05 - تاريخ ويرايش: 1396/01/10
كد : 186

زئوس

زمينه فعاليت :

طراحی سایت، خدمات میزبانی و ثبت دامنه

زئوس
12  سـال تجربـه مـا در طراحــی و بهینـه ســازی بیش از 800 وب ســایت داخلـی و خارجـی اطمینـانی است بـرای شمـا که زئـوس را به عنوان مشـاور و پیمانکــار خود در زمینه خدمــات وب انتخــاب کنیــد استفــاده از تکنیـک هــا ی روز در طراحــی و بهینـه ســازی وب ســایت داشتـــن ســــرور اختصـــاصـی ثبـت شــرکــت در دبی و تهـــران و شیـــــراز پشتیبــانی و پـاسخگویی 24 ساعتـه به مشتریان نقطه تمـایز زئــوس نسبـــت به دیگــــر شـرکـت هــــا مـــــی بــاشد همکــــاری نیــروهـــای متخصـص ایـن شـرکـت بـه همـــراه استفاده از آخرین تکنیک هـای وب ، زئوس را به عنـوان تخصصـی ترین شـرکت مهنـدســی وب در جنوب کشور قـــرار داده اســـت .
خدمات شرکت طراحی سایت زئوس:
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*