گروه : طراحی سایت اداری
تاريخ درج: 1394/05/28 - تاريخ ويرايش: 1394/08/22
كد : 92

سازمان بهسازي و نوسازي شهريار

زمينه فعاليت :

بهسازي و نوسازي شهريار

سازمان بهسازي و نوسازي شهريار
تلفن: 021-65293255
وب سايت: www.cbsh.ir
استان : تهران

به استناد مواد 84 و 111 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با توجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین به منظور احیای بافت قدیمی شهر شهریار بصورتی که بتواند نیازهای زندگی امروز شهروندان را تأمین نماید. سازمانی تحت عنوان سازمان عمران و نوسازي  وابسته به شهرداری شهریار بمنظور انجام فعالیتهای عمرانی و نوسازی، خدماتی، تولیدی و تهیه و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری تشکیل که براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید.
 
وظایف سازمان :
سازمان با رعایت مقررات موضوعه نسبت به موارد زیر اقدام می‌نماید:
1- احداث و تأسیس کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی برای تأمین نیازمندیهای شهری از قبیل کارخانجات آسفالت، شن و ماسه، بتون آماده و قطعات پیش ساخته در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.
2- احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب شهرداری و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق به صورت پیمانکاری.
3- سرمایه‌گذاری و مشارکت با بانکها و مؤسسات و اشخاص سرمایه‌گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تأمین منافع نماید با رعایت مقررات مربوطه.
4- خرید و فروش و اجاره و استیجاره اموال منقول و غیرمنقول در امور مربوط برابر ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره 1: در استفاده از تولیدات و خدمات سازمان سایر شهرداری‌ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2: بهای آن دسته از کالاهای تولیدی سازمان که برای فروش به عموم عرضه خواهد شد تابع نرخهای تصویبی مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.
تبصره 3: سازمان برای انجام موضوعات فوق مجاز به استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان و با رعایت کامل سایر مقررات مرتبط می‌باشد.
5- شناسایی محله‌های قدیمی و بافت‌های باارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و یا تغییر کاربری اراضی و ارائه طرح‌های مناسب در راستای بهینه‌سازی محله‌های مذکور با رعایت مقررات مربوطه به کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط.
6- احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب شهرداری در محله‌های قدیمی که برای آن‌ها کاربری و طرح تصویب شده است و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق بصورت پیمانکاری با رعایت مقررات مربوط.
7- ارائه تمهیدات لازم جهت حفظ و احیای باغهای تاریخی به عنوان عناصر حیات شهری با همکاری سازمان‌های ذیربط از جمله شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی.
8- استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه‌ریزی صحیح در محلات مذکور به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آن‌ها به صورت دقیق بر روی نقشه‌هایی با مقیاس یک دو هزارم توسط سازمان بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه تهیه و پس از تأیید شهرداری به تصویب استانداری و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط رسیده باشد.
9- شناسایی بافت‌های باارزش تاریخی شهر و ارائه طرح‌های مناسب در راستای بهینه‌سازی به مراجع ذیصلاح قانونی.
10- شناسایی تک واحدهای باارزش تاریخی شهر و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط.
11- ارائه طرح اجرایی بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع با درنظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و قواعد و قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهایی که برای شهرشهریار از طریق مراجع قانونی ذیربط اصدار یافته است برای موارد زیر:
الف) شناسایی  وشناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هریک جهت تصویر به مراجع ذیربط (پیاده، سواره، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگ‌های محلی) با رعایت مقررات مربوط.
ب) شناسایی و شناخت عناصر مهم فرهنگی، مذهبی، خدماتی، تجاری، مسکونی در بافتهای قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هریک (قابل حفظ، قابل مرمت، تخریبی) به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه.
ج) بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا (حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شیوه ساخت و نماسازی) و معابر فضاهای جدید شهری به مراجع ذیربط با درنظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و قواعد و مقررات آئین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که در این ارتباط برای شهر شهریار از طریق مراجع ذیربط قانون اصدار یافته است.
د) بررسی و پیشنهاد محدوده جرایم آثار تاریخی مهم و ارائه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی و کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط حسب مورد.
هـ) شناسایی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمایی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری با مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه.
و) اجرای طرح‌های مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق مشارکت مردمی و بخش خصوصی با تصویب شورای سازمان و رعایت مقررات مربوط.
12- انجام سایر امور در چارچوب موضوع فعالیت سازمان با رعایت مقررات.
 
ارکان سازمان عمران و نوسازي شهرداری شهريار :
  • شورای سازمان
  • هیأت مدیره
  • مدیرعامل
  • بازرس
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*