طراحي وب سايت فروشگاهي ،طراحي سايت فروشگاه ،طراحي فروشگاه آنلاين

تعرفه ميزباني پست الکترونيک ( Email )

 
نام سرويس EH1 EH2 EH3 EH4
تعداد پست الکترونيک (Email Accounts) 10 50 100 200
ميزان فضا (Disc Space) 100MB 500MB 1GB 2GB
3 ماه ( تومان ) 16.900 26.900 34.900 56.000
6 ماه ( تومان ) 29.900 49.900 64.900 105.000
9 ماه ( تومان ) 45.400 69.900 89.900 144.400
ساليانه ( تومان ) 55.000 86.000 109.000 175.000


سرور پست الکترونیک

Mail Server: SmarterMail Pro / MailEnable Pro  شامل امکانات:

  •  دسترسی مبتنی بر وب، به صندوق پست الکترونیک
  •  دسترسی POP برای استفاده نرم افزارهایی نظیر MS Outlook
  •  دسترسی مبتنی بر وب، برای مدیریت صندوقهای پست الکترونیک
  •  امکان Auto Responder
  •  امکان Forward
  •  امکان تعریف Catch-all Account
  •  حفاظت در مقابل ویروس های و هرزنامه ها
  •  مدیریت mailing list
  • مدیریت Spam و Antivirus