طراحي وب سايت فروشگاهي ،طراحي سايت فروشگاه ،طراحي فروشگاه آنلاين
سوالات متداول ثبت دامنه
دامنه ( Domain ) چيست؟

معادل کلمه قلمرو مي باشد، هر فرد حقيقي يا حقوقي مي تواند صاحب يک يا چند دامنه در اينترنت باشد. دامنه نامي است که هميشه با يک پسوند همراه بوده و با نقطه از آن جدا ميشود. ترکيب "نام" بهمراه "پسوند" يک دامنه را تشکيل مي دهد و هر يک به تنهايي دامنه محسوب نميشود، به عنوان مثال "sargonco.com" يک دامنه است که از ترکيب "sargonco" و "com." تشکيل شده است و در اينترنت به اين شکل آدرس دهي مي شود :  http://www.sargonco.net . در ميان فارسي زبانان گاهاً از کلماتي همچون "دامين" و "دومين" نيز بجاي "دامنه" استفاده مي شود.

Top
رابطه دامنه ( Domain ) با ميزباني وب ( Web Hosting ) چيست؟

Domain نامي است که شما براي سايت خود انتخاب مي کنيد و Web Hosting ميزباني است که به Domain شما سرويس دهي مي کند ، مانند اختصاص فضا ، Email و ...

Top
در انتخاب Domain از چه کاراکترهايي مي توانم استفاده کنم ؟
  • کارکترهاي مجاز عبارتند از : حروف a تا z ، اعداد 0 تا 9 و خط تيره ( - ).
  • نام دامنه نمي تواند با خط تيره ( - ) شروع يا خاتمه يابد.
  • حروف کوچک و بزرگ تفاوتي نمي کند.
Top
براي انتخاب Domain مناسب چه معيارهايي را بايد در نظر بگيرم ؟
  • پسوند آن مناسب با نوع فعاليت وب ‌سايت يا مجموعه شما باشد،
  • در صورت امکان كوتاه باشد،
  • املاي روان و صريحي داشته باشد،
Top
ثبت دامنه هاي مختلف ir چه شرايطي دارد؟

 ثبت دامنه ir : بدون شرايط، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم  ايران آزاد است .
ثبت دامنه co.ir : نيازمند ارسال کپي روزنامه رسمي-آگهي تاسيس شرکت مربوطه (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)
ثبت دامنه ac.ir : نيازمند ارسال کپي درخواست مکتوب در سربرگ و همچنين کپي تائيديه وزارت علوم (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)
ثبت دامنه sch.ir : نيازمند ارسال کپي درخواست مکتوب در سربرگ و همچنين کپي تائيديه وزارت آموزش و پرورش (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)
ثبت دامنه gov.ir : نيازمند ارسال کپي درخواست مکتوب در سربرگ سازمان دولتي مربوطه (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)
ثبت دامنه net.ir : نيازمند ارسال کپي مجوز ISP مربوطه (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)
ثبت دامنه org.ir : نيازمند ارسال کپي روزنامه رسمي موسسه غير انتفاعي مربوطه (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)
ثبت دامنه id.ir : نيازمند ارسال کپي شناسنامه متقاضي (از طريق دورنگار يا پست الکترونيک)

Top