طراحي وب سايت فروشگاهي ،طراحي سايت فروشگاه ،طراحي فروشگاه آنلاين

تعرفه سرويس هاي ميزباني وب (هاستينگ)

 
نام سرويس HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6
ميزان فضا (Disc Space) 100MB 200MB 500MB 1G 2G 5G
انتقال داده ها / ماهيانه (Bandwidth) 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB 50GB
Sub-Domains 1 2 5 10 20 50
کنترل پنل ميزباني وب
Email Accounts 6 12 18 60 120 300
POP3 / SMTP / IMAP4 / LDAP3
ASP.Net 4
ASP.NET 3.5
ASP.NET 2.0 
ASP.NET 1.1
ASP
تعداد MS SQL 2005 1 1 2 3 5
MS SQL 2005 10MB 30MB 100MB 200MB 500MB
MS SQL 2005 User Account 1 1 4 6 10
PHP
My Sql
FTP User 1 1 4 5 7 10
ساليانه ( تومان ) 60.000 85.000 160.000 220.000 360.000 550.000

يك هفته تضمين عودت وجه در صورت عدم رضايت از سرويس هاي ارائه شده