طراحي وب سايت فروشگاهي ،طراحي سايت فروشگاه ،طراحي فروشگاه آنلاين

سامانه پشتيباني آنلاين

با استفاده از اين سيستم، تماس هاي تلفني کاربران سايت به ميزان بسيار زيادي کاهش مي يابد و احتمال خطا و يا فراموشي بخش پشتيباني کاهش يافته و پيگيري آن نيز براي کاربران بسيار ساده و سريع مي گردد.
امکانات کاربردي مفيدي دراين سامانه در نظر گرفته شده است.
عملکرد اين سامانه بدين صورت مي باشد که ابتدا کاربر در سايت عضو شده، سپس توسط مدير سايت دسترسي به سامانه تيکت براي کاربر فعال مي گردد ، کاربر پس از ورود به سايت از طريق بخش اعضا مي تواند پرسش خود را به بخش مربوطه ارسال نموده و نتيجه آنرا پيگيري نمايد.
دسته بندي در نظر گرفته شده در سيستم تيکت برحسب وضعيت پرسش، واحد مربوطه، سرويس موردنظر و اولويت پرسش از نظر اهميت مي باشد.
پس از ارسال پرسش توسط کاربر سايت، پرسش مذکور به واحد موردنظر در بخش مديريت سايت منتقل مي گردد و کارشناس مربوطه پس از بررسي، پاسخ آنرا از طريق سيستم تيکت براي کاربر ارسال مي نمايد که کاربر پس از مراجعه و ورود به سايت پاسخ خود را مي تواند مشاهده نمايد.
 در بخش مديريت سيستم تيکت، تمامي پرسش هاي هر کاربر به همراه پاسخ ها، بصورت جداگانه ثبت و نگهداري مي گردد.
ممکن است در مورد يک تيکت چندين بار پرسش و پاسخ توسط کاربر و کارشناس پشتيباني صورت گيرد که تمام آنها در بانک اطلاعاتي بخش مديريت سيستم تيکت ثبت مي گردد.

 
برخي از امکانات سيستم پشتيباني آنلاين
 • امكان تعريف دپارتمان هاي مختلف
 • امكان تعريف كارشناس براي هر دپارتمان
 • ارسال پرسش توسط کاربران سايت و گرفتن پاسخ بصورت آنلاين
 • دسته بندي موضوعي
 • تعريف و دسته بندي تيم پشتيباني به همراه اعمال سطوح دسترسي
 • ثبت و نگهداري تمامي تيکت هاي ارسال شده توسط کاربر
 • امکان ارجاع تيکت از يك واحد به واحد يا کارشناس مشخص ديگر به همراه توضيحات
 • امکان انتقال پرسش به همراه پاسخ به تالار گفتگو
 • فعال و غير فعال کردن دسترسي به سيستم تيکت براي کاربران توسط مدير سايت
 • قراردادن امضاي کارشناس پشتيباني در انتهاي پاسخ، بصورت خودکار
 • امکان ارسال تيکت به همراه فايل هاي مربوطه توسط کاربر
 • امکان مشخص نمودن وضعيت پرسش و همچنين دسته بندي بر حسب واحد و نوع سرويس
 • جستجوي اختصاصي برحسب گزينه هاي مختلف در بخش مديريت
 • ارسال تيكت داخلي توسط كارشناسان
 • نمايش زمان انتظار هر تيکت
 • امكان بستن تيكت
 • ارسال تيكت به ايميل
 • تغيير وضعيت تيكت هاي ارسالي توسط كارشناسان به وضعيت مورد نظر
 • تعیین وضعیت تیکت قبل از ارسال پاسخ به کاربران
 • ثبت نكات داخلي براي هر تيكت توسط كارشناسان
 • امكان مشاهده لاگ هر تيكت