طراحي وب سايت فروشگاهي ،طراحي سايت فروشگاه ،طراحي فروشگاه آنلاين

  • ايجاد وب سايت هاي متعدد با زبان هاي متفاوت
  • نمايش مديريت اخبار
  • نمايش پيام ها و اطلاعيه ها
  • برگزاري همايش ها و سمينارها
  • ارسال و پيگيري مشكلات
  • امكان مديريت مناقصه ها و مزايده ها
  • امكان مديريت مقررات و بخشنامه ها
  • امكان مديريت طرح ها و پروژه ها