سرور اختصاصی
سرور اختصاصی شرکت eBay وقتی شروع به فعالیت کرد یک سرور در شرکت خود ایجاد کرد اینکار نیاز به متخصصین حرفه ای و هزینه نگهداری سنگین دارد که البته شرکت eBay مشکلی با این هزینه ها نداشت ولی اصلا چرا باید چنین هزینه ای برای داشتن یک سرور انجام شود؟ در واقع شرکت eBay یک دلیل خوب برای این ...