طراحی سایت دوربین های مداربسته و سیستم های امنیتی
طراحی سایت دوربین های مدار بسته و سیستم های امنیتی طراحی سایت دوربین های مداربسته و سایر سیستم های امنیتی برای تبلیغ این کالاها استفاده میگردد. سایتهای اینچنینی غالبا دسته بندی های مشخصی برای کاربران دارند تا انتخاب را ساده تر کنند مثلا یک فضای 75 متری به تعداد Nدوربین و Nمتر سیم و ...