طراحی سایت لودر و کامیون داران
طراحی سایت لودر و کامیون داران لودر داران اکثرا مالک کامیون هم میباشند ویا ناچار به اجاره کامیون برای خاکبرداری هستند . طراحی سایت لودر و کامیون داران میتواند مدیریت مجموع لودر ها و کامیون ها را بسیار راحتتر کند. در طراحی سایت لودر و کامیون داران امکان ثبت سفارش خاکبرداری توسط ک ...