گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/01/21 - 17:14
كد :7501

آزمون شروع کار با ابزار مدیریت تگ ها در گوگل

در این مقاله با آزمون گوگل برای واحد اول آموزش تگ منیجر آشنا خواهیم شد.

آزمون سنجش گوگل تگ منیجر

 

آزمون

در لیست زیر سری کامل آموزش های تگ منیجر را مشاهده می کنید

 

 

آموزش سئو ابزار مدیریت تگها در گوگل

واحد اول: شروع کار با ابزار مدیریت تگ ها در گوگل:

درس اول : معرفی دوره های مدیریت تگ های گوگل

درس دوم: شروع با نقشه اندازه گیری

درس سوم: توسعه استراتژی اجرای تگ های

درس چهارم : مروری بر مدیریت تگهای در گوگل

آزمون واحد یک

واحد دوم : تنظیمات مدیریت تگها در گوگل

درس اول: نصب   Google Analytics tag 

درس دوم:نصب و تنظیمات متغییر   GA Property 

درس سوم: تنظیمات   cross-domain tracking  برای ردیابی دامنه

درس چهارم:درک لایه بندی داده ها

آزمون واحد دو

واحد 3: جمع آوری دادها با استفاده از لایه بندی داده ها ، متغییر ها و رخداد ها

درس 1: گذر از یک داده استاتیک به یک بعد جدید سفارشی

درس 2: گذر داده های داینامیک از یک معیار سفارشی

درس 3: ردیابی رخداد ها با متغییر ها

آزمون واحد 3

واحد 4: استفاده از تگهای اضافه برای بازاریابی و یا بازاریابی مجدد

درس 1: تنظیم ردیابی تنظیمات تبلیغات گوگلی

درس 2: تنظیم بازاریابی داینامیک

درس 3: مروری بر دروس 

آزمون واحد 4

 

 

 

واحد اول: شروع کار با ابزار مدیریت تگ ها در گوگل

 


1. Google Tag Manager helps you manage your website in which of the following ways?
(select all that apply)

 Simplify and speed up tag deployment
 Specify when tags should fire
 Manage different versions of tags
 Increase audience reach

سوال1.ابزار مدیریت تگها ی گوگل از کدام طریق به شما در مدیریت سایتان کمک می کند؟ (شما میتوانید همه گزینه ها را هم انتخاب کنید.)

 سرعت دادن و ساده کردن قرار دادن تگ ها
 افزایش سرعت در هنگامیکه یک تگ باید اجرا شود.
 مدیریت انواع تگها
 افزایش مخاطبان

2. Google Tag Manager can only be used with Google tags

True
False


سوال 2.ابزار مدیریت تگهای گوگل تنها میتواند با تگ های گوگل کار کند


درست
غلط

3. To create a tag implementation plan, what are the recommended guidelines?
(select all that apply)

 Decide which of your existing site tags you can move into Tag Manager
 Decide what static and dynamic values you’ll want to pass from your website
 Choose which tags can collect the data you need
 Decide which Tag Manager account to link to Google Analytics


سوال 3: برای اجرای نقشه اجرای تگها ، روش پیشنهادی کدامیک از گزینه های زیر است (امکان انتخاب همه گزینه ها وجود دارد.)

 تصمیم گیری برای اینکه کدام یک از تگهای موجود سایتان را میخواهید به مدیریت تگها برای گزارش گیری منتقل کنید
 تصمیم گیری برای اینکه داده های داینامیک و یا استاتیک در سایت مورد استفاده قرار خواهد گرفت
 انتخاب تگی که میتواند داده های مورد نظر شما را گرداوری کند
 تصمیم گیری برای اینکه کدام اکانت مدیریت تگ های گوگل به آنالیز گوگل متصل باشد

4. Which Tag Manager tag would you use to track metrics and dimensions in Google Analytics?

 DoubleClick Floodlight Counter tag
 AdWords Conversion Tracking tag
 AdWords Remarketing tag
 Google Analytics Pageview tag

سوال 4: از کدام تگ منیجر برای بررسی اندازه و ابعاد در گوگل آنالتیک استفاده خواهید کرد؟

 دبل کلیک روی تگ Floodlight Counter
 تگ ردگیری تبلیغات گوگلی
 تگ بازاریابی تبلیغات گوگلی
 تگ بازبینی گزارشات گوگل آنالیتیک


5. What is stored in a Tag Manager container?

 A grouping of all of your Tag Manager accounts
 A collection of variables defined in Tag Manager
 A Javascript object that holds data passed from your website
 A collection of website tags and triggers


5. چه چیزی در کانتینر container تگ منیجر نگه داری خواهد شد ؟

 یک مجموعه از تمام اکانت های تگ منیجر
 یک مجموعه از متغییر های تعریف شده در تگ منیجر
 یک جاوا اسکریپت که داده های که از سایت شما گذر می کنند را نگه داری می کند.
 یک مجموعه از تگها و تریگر های سایت


6. What is a “container snippet” in Tag Manager?

 Javascript code placed on each page of your website
 A Javascript object that holds data passed from your website
 A collection of website tags and triggers
 Analytics tracking code


6. عبارت container snippet در تگ منیجر به چه معنا است؟

 کد جاوا اسکریپتی که در هر صفحه سایت قرار داده ایم
 یک عنصر جاوا اسکریپت که داده های که از سایت منتقل میشوند را نگه میدارد
 یک مجموعه از تگ ها و تریگر های سایت
 کد گزارشگیری آنالیتیک


7. A Tag Manager account allows you to do which of the following?:
(select all that apply)

 Manage tags for one or more websites
 Manage user permissions in your Google Analytics account
 Connect multiple Tag Manager accounts to a single Google account
 Control access permissions to a Tag Manager account


سوال 7: اکانت تگ منیجر به شما اجازه کدام یک از گزینه های زیر را میدهد ؟(شما میتوانید همه گزینه ها را انتخاب کنید)

 مدیریت تگها برای یک و یا تعداد بیشتری سایت
 مدریت دسترسی کاربران در اکانت گوگل آنالیتیک
 اتصال به چندین اکانت مدیریت تگ از طریق یک اکانت گوگل
 کنترل اجازه دسترسی به اکانت مدیریت تگ ها


8. What is a “trigger” in Tag Manager?


 A trigger determines which events fire on your website
 A trigger instantiates the data layer
 A trigger fires a tag in response to a website event
 A trigger publishes a tag to your website

سوال 8:Trigger در تگ منیجر به چه معنا است ؟

 یک trigger مشخص می کند که کدام رخداد در سایت اتفاق افتد
 یک trigger مانند لایه داده ها عمل می کند
 یک trigger یک تگ را با توجه به رخدادی در سایت فعال می کند
 یک trigger تگ را در سایت شما منتشر می کند


9. What are the three parts of a trigger in Tag Manager?

 Variables, operators, and values
 Operators, tags, and variables
 Variables, operators, and the data layer
 Tags, values, and the push method


9. کدامیک از گزینه های زیر سه عضو trigger در تگ منیجر هستند؟

 متغییرها ، عملگرها ، داده ها
 عملگرها ،تگها ، متغییرها
 متغییرها، عملگرها و لایه داده ها
 تگها ، مقادیر، و مدت ها push


10. How do you enable a built-in variable in Tag Manager?

 Publish the built-in variable in the Publish Now area
 Create a user-defined variable in the Variables tab
 Select the built-in variable in the Variables tab
 Uncheck the built-in variable in the Variables tab


سوال 10: شما چگونه میتوانید یک متغییر built-in را در تگ منیجر فعال کنید؟

 با انتشار متغییر built-in در فضای قابل انتشار یک فضای جدید
 با ایجاد یک متغییر user-defined در تب Variables
 انتخاب یک متغییر built-in در تب Variables
 خارج کردن از انتخاب متغییر built-in در تب Variables


 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*