گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/03/28 - 14:26
كد :7649

آزمون نحوه شناخت رفتار خرید در گوگل آنالیتیک

در این آموزش آزمون تجارت الکترونیک گوگل انالیتیک واحد شناخت رفتار خرید را مطالعه خواهیم کرد .

واحد 3: شناخت رفتار خرید

آزمون واحد 3

1. برای استفاده ازگزارش های لیست عملکرد محصولات و آنالیز رفتار خرید، شما باید اول ابزار تجارت الکترونیک پیشرفته را در سایت خود فعال کنید.

درست

غلط

1. To use the Product List Performance and Shopping Behavior Analysis reports, you must first implement Enhanced Ecommerce on your website.

True

False

2.گزارش لیست عملکرد کالا، لیستی از کالاهای که باید از سایت حذف شود را به شما پیشنهاد میدهد

درست

غلط

2. The Product List Performance report provides a recommended list of products to remove from your website.

True

False

3. در لیست عملکرد محصول زیر ، کدام لیست کالا و کدام موقعیت لیست، بیشترین کارایی را در افزایش کلیک روی کالا را داشته است؟

موقعیت 1 در لیست تبلیغات صفحه اصلی

موقعیت 1 در لیست کالاهای مشابه

موقعیت 3 در لیست تبلیغات صفحه اصلی

موقعیت 3 در لیست کالاهای مشابه

3. In this Product List Performance report, which product list and list position is most efficient at driving product clicks?

آزمون واحد شناخت رفتار خرید

 

Position 1 on the Homepage Promo list

Position 1 on the Similar Products list

Position 3 on the Homepage Promo list

Position 3 on the Similar Products list

4.در گزارش عملکرد کالا در جدول زیر ، کدام کلا مشکلات بلقوه ای را با صفحه جزئیات محصولات ایجاد میکند؟

کالای 22 oz. Mini Mountain Bottle

مجله مسافرت

تیشرت ارگانیک اصلی

تیشرت رنگی مردانه

4. In this Product Performance report, which product indicates potential issues with the product details page?

/Uploads/Public/article/seo/Unit-3-Assessment-3.jpg

 

22 oz. Mini Mountain Bottle

Travel Journal

Organic Basic T-Shirt

Men's Heather T-Shirt

5.در گزارش آنالیز رفتار خرید زیر کدام گام در پردازش خرید باید بهینه شود، تا از نرخ ریزش خرید جلوگیری شود.

صدور صورت حساب

هزینه  های حمل و نقل

پرداخت

مشاهده یا همان تائید نهایی

5. In this Checkout Behavior Analysis report, which step in the checkout process should you optimize based on its drop-off rate?

آزمون واحد شناخت رفتار خرید

 

Billing

Shipping

Payment

Review

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*