گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/01/29 - 17:20
كد :7511

آزمون واحد سه در گوگل تگ منیجر

در اینجا آزمون واحد سه گوگل تگ منیجر گوگل آکادمی را باهم بررسی می کنیم.

آزمون واحد سه

در لیست زیر سری کامل آموزش های تگ منیجر را مشاهده می کنید

 

 

آموزش سئو ابزار مدیریت تگها در گوگل

واحد اول: شروع کار با ابزار مدیریت تگ ها در گوگل:

درس اول : معرفی دوره های مدیریت تگ های گوگل

درس دوم: شروع با نقشه اندازه گیری

درس سوم: توسعه استراتژی اجرای تگ های

درس چهارم : مروری بر مدیریت تگهای در گوگل

آزمون واحد یک

واحد دوم : تنظیمات مدیریت تگها در گوگل

درس اول: نصب   Google Analytics tag 

درس دوم:نصب و تنظیمات متغییر   GA Property 

درس سوم: تنظیمات   cross-domain tracking  برای ردیابی دامنه

درس چهارم:درک لایه بندی داده ها

آزمون واحد دو

واحد 3: جمع آوری دادها با استفاده از لایه بندی داده ها ، متغییر ها و رخداد ها

درس 1: گذر از یک داده استاتیک به یک بعد جدید سفارشی

درس 2: گذر داده های داینامیک از یک معیار سفارشی

درس 3: ردیابی رخداد ها با متغییر ها

آزمون واحد 3

واحد 4: استفاده از تگهای اضافه برای بازاریابی و یا بازاریابی مجدد

درس 1: تنظیم ردیابی تنظیمات تبلیغات گوگلی

درس 2: تنظیم بازاریابی داینامیک

درس 3: مروری بر دروس 

آزمون واحد 4

 

 

 

 

 

این آزمون مربوط واحد درسی 3: جمع آوری دادها با استفاده از لایه بندی داده ها ، متغییر ها و رخداد ها است. برای انجام این آزمون باید مفاهیم این واحد درسی را بخوبی مطالعه و اجرا کرده باشید. درس های قبلی را میتوانید با کلیک روی لینک زیر مطالعه نمایید.
1. برای انتقال داده های ثابت(استاتیک) از وب سایت به گوگل آنالیتیک برای بعد سفارشی با استفاده از لایه داده ، کدام یک از گزینه های زیر باید ایجاد شود؟ همه گزینه ها میتواند صحیح باشد؟
یک سگمنت سفارشی
لایه داده
یک متغییر داده لایه
یک تگ گوگل آنالیتیک با یک بعد سفارشی


1. To pass static values from a website into Google Analytics Custom Dimensions using the data layer, which of these must be set up?
(select all that apply(
A Custom Segment
The data layer
A Data Layer variable
A Google Analytics tag with a Custom Dimension


2. متد push در لایه داده کدام یک از کار های زیر را ممکن می کند.
انتقال داده از گوگل آنالیتیک به سایت شما
انتقال داده از سایت شما به لایه داده
انتقال داده از گوگل ادوردز به لایه داده
انتقال داده از از یک اکانت تگ منیجر به یک اکانت دیگر


2. The data layer “push” method allows you to do what?
Push data from Google Analytics to your website
Push data from your website into the data layer
Push data from AdWords to the data layer
Push data from one Tag Manager account to another


3. برای انتقال داده های داینامیک از وبسایت به گوگل آنالیتیک Custom Metrics با استفاده از لایه داده کدام یک از گزینه های زیر باید ایجاد شود؟(همه گزینه ها میتواند درست باشد)
یک تریگر
لایه داده
یک متغییر داده
یک تگ آنالیتیک با یک Custom Metric

3. To pass dynamic values from a website into Google Analytics Custom Metrics using the data layer, which of these must be set up?
(select all that apply)
A Trigger
The data layer
A Data Layer variable
A Google Analytics tag with a Custom Metric


4. برای ارسال داده چند بعدی سفارسه با یک تگ Pageview در آنالیتیک کدام مورد از موارد زیر را باید در Pageview تگ منیجر اضافه کنید؟
آی دی تگ منیجر
ایدی property آنالیتیک
یک متد push جاوا اسکریپت

4. To send Custom Dimension data with an Analytics Pageview tag, what do you need to add to the Pageview tag in Tag Manager?
The Tag Manager account ID
The Analytics property ID
A Javascript push method
The Custom Dimension index number


5. برای فرستادن داده Custom Metric به وسیله یک تگ Pageview آنالیتیک ، باید کدام یک از گزینه های زیر را به تگ Pageview در تگ منیجر اضافه کنیم:
آی دی اکانت تگ منیجر
ای دی Analytics property
یک متد push جاوا اسکریپت
یک عدد ایندکس Custom Metric

5. To send Custom Metric data with an Analytics Pageview tag, what do we need to add to the Pageview tag in Tag Manager?
The Tag Manager account ID
The Analytics property ID
A Javascript push method
The Custom Metric index number


6. کدام نوع رخداد باید برای دنبال کردن کلیک روی دکمه در یک تیگر رخداد استفاده شود؟
کلیک
فرم
نمایش صفحه
تغییر تاریخچه

6. What event type would you choose to track button clicks using an event trigger?
Click
Form
Page View
History Change


7. کدام نوع کار ها در وبسایت میتواند در رخداد های آنالیتیک گوگل و در تگ منیجر گزارش گیری شود
کلیک روی دکمه Submit
کلیک دکمه اجرای یک دکمه
انتخاب منو
بستن صفحه وب


7. What kinds of website actions can trigger a Google Analytics event tag in Tag Manager?
(select all that apply)
Submit button clicks
Play button video clicks
Menu selection
Closing a web page


8. جدام نوع داده های user-defined باید برای گزارش گیری از آدرس صفحه در تگ منیجر استفاده شود؟
متغییر مسیر صفحه
متغییر url
متغییر Click Classes
المان DOM


8. What kind of user-defined variable should you use to track the URL of a webpage in Tag Manager?
Page Path variable
URL variable
Click Classes variable
DOM element


9. کدام نوع متغییر تگ منیجر باید برای گزارش گیری از بخش خاصی از آدرس صفحه بعد از علامت hash باید استفاده شود.
URL Port
URL Query
URL Fragment
URL Path


9. What Tag Manager variable type should you use to track only the part of a URL after the hash sign?
URL Port
URL Query
URL Fragment
URL Path


10- کدام متغییر built-in variable باید برای مشخص کردن یک تریگر رخداد بر پایه کلاس دکمه Submit باید استفاده شود.


10. Which built-in variable should you use to define an event trigger based on the class of a Submit button?
Built-in Event variable
Built-in Element variable
Built-in Click Classes variable
Built-in Click Target variable
 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*