گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/04/04 - 16:05
كد :7668

چگونه از درستی تبلیغات خود مطمئن شویم؟

در این مقاله به بررسی بیشتر کمپین های تبلیغاتی و منابع ترافیک سایت خواهیم پرداخت.

کمپین ها و منابع ترافیک

 

در این مقاله مباحث زیر را دنبال خواهیم کرد.

بررسی اجمالی

کاربران از منابع مختلفی به سایت و یا نرم افزار ما مراجعه می کنند. این منابع شامل کمپین های تبلیغاتی ، موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی می شود. در این مقاله نحوه گردآوری ،پردازش و گزارش کمپین ها و منابع ترافیک داده را مطالعه می کنیم.

درک کمپین ها و منابع ترافیک

در آنالیتیک ، کمپین های تبلیغاتی، موتورهای جستجو  و شبکه های اجتماعی و سایر منابع که کاربران را  به سمت شما هدایت می کنند به عنوان کمپین ها و منابع ترافیک میشناسیم. پردازش داده های ارسال شده به آنالیتیک برای گزارش میزان جمعیت از گام های زیر پیروی میکند:

گرداوری : داده های که به گوگل آنالیتیک ارسال میشود در فیلد campaign and traffic-source fields از SDK یا کد ردگیری استفاده می کند.

پردازش: مقادیر بدست آماده برای مشخص کردن میزان جمعیت در ابعاد آخرین گزارش براساس یک پردازش منطقی است.

گزارشگیری: کمپین ها و منابع ترافیک ، ابعاد و معیارها، که باعث به نمایش در آمدن  وبسایت و نرم افزار میشوند.

گرداوری، پردازش و رفتار گزارشگیری میتواند قابل سفارشی شدن باشد.

گردآوری

SDK  و کد ردگیری از فیلد های زیر برای ارسال کمپین ها و ترافیک منابع داده استفاده می کنند:

نام فیلد
پروتکل پارامتر ها
توضیح فیلد
نمونه مقادیر
منابع کمپین
&cs
درجDimension منبع در گزارش
email_promo
کمپین هایMedium
&cm
نصب medium dimension در گزارشات
email
کمپین نام
درج کمپین name dimension در گزارشات
&cn
january_boots_promo
کمپین محتوا
&cc
تنظیم content dimension در گزارشات
email_variation1
کمپین دوره
&ck
تنظیم term dimension در گزارشات
winter%20boots
جایگاه اسناد
&dl
تنظیم dimensions وقتیکه custom campaign (utm) parameters اضافه میشود.
http://store.example.com/boots? utm_source=promo_email &utm_medium= email&utm_campaign=january_promo &utm_content= copy_variation1
اسناد ارجاعی
&dr
منابع ارجاعی به سایت شما را معرفی می کند و ممکن است تنظیمات dimensions وقتیکه کمپین های دیگر و یا فیلد منابع ترافیک تنظیم شده اند.
http://blog.blogger.com/boots

 

نکته اینکه هر Session  میتواند تنها به یک کمپین و یا منبع ترافیک نسبت داده شود. اگر کمپین های جدید و یا مقادیر منابع ترافیک در زمان گرداوری داده به آنالیتک ارسال شود و این ارسال در وسط یک session رخ دهد، این اتفاق session موجود را خاتمه داده و session جدیدی را ایجاد می کند.

پردازش

در هنگام پردازش، منابع ترافیک و مقادیر فیلد های کمپین ها به dimension values و attributed to sessions ختم خواهد شد. چارت کمپین ها و پردازش منابع ترافیک ، منطق پردازش را به نمایش می گذارد.

این متد به پردازشی که از پارامتر utm_ استفاده می کند اعمال میشود ، مثال: نمایش صفحه ، شبکه های اجتماعی ، سایت های ارجاع دهنده، ایمیل، جستجوی پولی و غیره.

الویت منابع: یک ترافیک مستقیم است که به واسطه ارجاعات پولی ایجاد شده است و کمپین موجود را لغو نخواهد کرد، اگرچه آخرین کمپینی که ترافیک را ارسال کرده به عنوان ارجاع دهنده بازدیدکنندگان شناخته میشود.

اولویت کمپین: هر بازدید که به سایت شما از طریق هر کدام از منابع پولی مراجعه می کند . مانند رجوع از لینک های پولی در موتورهای جستجو ، لینک تبلیغاتی یا یک بنر تبلیغاتی ، این گزینه اطلاعات کوکی کمپین ها را که با اطلاعات قبلی پر شده اند لغو می کند.

یک کمپین در هر Session : هر بازدید به سایت شما از  کمپین های مختلف- از منابع پولی و غیر پولی یک session جدید ایجاد می کنند، بدون درنظر گرفتن زمان واقعی سپری شده در session فعلی این session جدید ایجاد خواهد شد. بطور دقیقتر ، یک تغییر در مقدار برای هر کدام از پارامتر های ردگیرهای آدرس کمپین ها یک session جدید ایجاد خواهد کرد: utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content, utm_id, utm_campaign, gclid

پردازش کمپین های سفارشی

یک session زمانی به عنوان یک کمپین سفارشی پردازش میشود که پارامتر های کمپین سفارشی به فیلدdocument location افزوده شده باشند. یا زمانیکه فیلد campaign-source پر شده باشد. وقتیکه یک کمپین سفارشی پردازش میشود، مقدار  پارامتر های کمپین های سفارشی با گزارش dimensions مپ خواهند شد.

برای مثال، مقادیر فیلد document location در زیر

&dl=http://store.example.com/boots

?utm_source=promo_email

&utm_medium=email

&utm_campaign=january_promo

&utm_content=copy_variation1

این داده ها در مقادیر dimension زیر پردازش می شوند:

source=promo_email

medium=email

campaign=january_promo

content=copy_variation1

ارجاع پردازش نتایج جستجوی پولی در موتور های جستجو

زمانی یک session به عنوان ارجاع از یک لینک پولی پردازش میشود که پارامترهای کمپین و یا ادوردز و یا شناسه های dblclick در آدرس مقصد تبلیغ استفاده شده باشد و به فیلد document location آنالیتیک ارسال شوند.

اگر پارامتر های تبلیغاتی افزوده نشده باشند session ایجاد شده بعنوان یک رجوع معمولی محاسبه میشود.

پردازش لینک های ارجاعی معمولی از موتور های جستجو

هنگامیکه یک لینک از موتور جستجو به سایتی متصل میشود ، پارامترهای مربوط به موتور جستجو مورد تحلیل قرار میگیرند ، اولین پارامتر های مورد بررسی نام هاست و پارامتر های کوئری از مقادیر ارجاعی اسناد هستند که برای ایجاد گزارش مقادیر dimension استفاده میشود.

نکته: بیشتر جستجوگران در گوگل با HTTPS شناسایی میشود و بنابراین واژه جستجو شده آنان بعنوان  not provided نشان داده میشود.

پردازش مراجعات از شبکه های اجتماعی

داده های ارجاعی از شبکه های اجتماعی با مقایسه ی  نام هاست تنظیم شده در فیلد document referrer با لیست شبکه های اجتماعی شناخته شده بررسی شده و سپس اگر به عنوان شبکه اجتماعی شناخته شد و دارای رشته hostname بود برای نسبت دادن جمعیت در گزارش dimension مورد استناد قرار خواهد گرفت.

پردازش ترافیک مستقیم

یک session هنگامی به عنوان یک ترافیک مستقیم پردازش میشود که هیچ داده ای برای منبع ارجاع دهنده وجود نداشته باشد. یا اینکه تنظیمات برای این اساس باشد که منابع ارسال ترافیک نادیده گرفته شوند.

گزارشات

بعد از پردازش ، کمپین های زیر و منابع ترافیک در ابعاد و معیارهای گزارش قابل استفاده هستند:

ابعاد

رابط وب
هسته گزارش ظاهر نرم افزار
توضیحات
منبع
ga:source
منبع ارجاع به سایت شما
Medium
ga:medium
نوع ارجاع به سایت شما (از ایمیل ، کلیک پولی و غیره)
کمپین ها
ga:campaign
نام یک کمپین تبلیغاتی که کاربران را به سمت سایت شما هدایت می کند.
محتواهای تبلیغاتی
ga:adContent
یک توصیف از تبلیغات یا کپی تبلیغ که کاربران را به سایت شما هدایت می کند.
کلمات
ga:keyword
کلماتی که توسط کاربران برای ورود به سایت شما جستجو میشوند.
شبکه های اجتماعی
ga:socialNetwork
نام شبکه اجتماعی که کاربران را به سایت شما ارجاع میدهد.
مسیر رجوع
ga:referralPath
مسیر آدرس ارجاع دهنده به سایت مانند مقدار فیلد
منبع ارجاع شده از شبکه اجتماعی
ga:hasSocialSourceReferral
مشخص می کند که یک session توسط ارجاع از یک شبکه اجتماعی ایجاد شده است ویا خیر

 

معیار ها

رابط وب
هسته گزارش ظاهر نرم افزار
توضیحات
جستجوی معمولی
ga:organicSearches
تعداد دفعاتی که جستجوی معمولی باعث ایجاد یک session    شده است.  

 

در این جا یک ادرودز پولی و یا یک کمپین DoubleClick فیلد های اضافه ای هستند که میتوانند میزان جمعیت را بصورت اتوماتیک با تنظیمات شناسه هایAdWords و DoubleClick محاسبه کرده و یا بصورت دستی با ورود داده ها، محاسبه میزان جمعیت ناشی از این تبلیغات را انجام داد.

گزینه های پیکربندی های حرفه ای

گزینه های پیکربندی حرفه ای در زیر ممکن است در سطح property تنظیم گردند

  • Campaign Timeout Period
  • Custom Organic Search Sources
  • Exclusions: Referrers and Search Terms

Campaign Timeout Period :

دوره زمانی کمپین مشخص کننده این است که ترافیک ناشی از کمپین ها تا چه زمانی به یک کاربر مربوط است.

نکته : داده های موجود از منابع ترافیک و یا کمپین ها برای یک کاربر مشخص ممکن است با یک کمپین جدید بازنویسی شود و درواقع به نتیجه این بازه زمانی نمی شود کاملا اطمینان کرد.

 

سفارشی سازی منابع جستجوی غیر پولی

سفارشی سازی منابع جستجوی معمولی میتوانند با سطح property پیکربندی شوند. این منابع سفارشی میتوانند به لیست منابع جستجوی معمولی اضافه کنید.

استثناء کردن ارجاعات و واژه های جستجو شده

کاربران میتوانند ارجاعات منابع یا واژه هایی را در سرچ معمولی از گزارش خود در سطح property  ارائه میشود را استثناء کنند.

شما برای استثاء کردن ارجاعات و واژه های جستجو شده باید نام هاست و gateways کمپین های تبلیغاتی را به قسمت استثناء وارد کنید.

پردازش فلوچارت  

در زیر فلوچارت مقدار dimension که بر اساس کمپین ها و پارامتر های منابع ترافیک تعیین شده اند  به آنالیتیک در یک hit واحد ارسال خواهد شد.

 

بهینه سازی سایت

 

شرکت طراحی سایت سارگون متخصص در بهینه سازی سایت با ما در تماس باشید.

 

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*