طراحی سایت: بلاگ برای غذا
کد های نمونه سایت برای یک وبلاگ در بارهی غذا را در این تمرین با هم مرور می کنیم. ...
طراحی سایت:رزومه
نمونه سایت رزومه شخصی را برایتان آماده کرده ام. نگاهی به آن بیندازیم. ...
طراحی سایت
نمونه کد برای طراحی سایت همواره به طراحان سایت برای اجرای ایده خود کمک میکند این نمونه ها از سایت ها معتبر گرداوری شده است. ...
طراحی سایت : گروه موسیقی
نمونه کد های آماده برای تم سایت گروه موسیقی به صورت رایگان در این قسمت ارانه می شود. امیدوارم لذت ببرید. ...
طراحی سایت : بلاگ
نمونه کد های سایت بلاگ در این آموزش قرار داده شده است. ...
طراحی سایت:تجاری ساده
یک سایت تجاری بسیار ساده را برای نمونه قرار داده ایم کد ها و شمای صفحه اصلی این سایت را در زیر ببینید. ...
طراحی سایت: گالری نقاشی
نمونه کد های نمونه سایت طراحی سایت گالری نقاشی در این آموزش قرار داده شده است . ...