گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/06/30 - 11:55
كد :7862

استفاده از XSLT در XML

در این مقاله با کمک XSLT به فایل XML استایل میدهیم تا بتوانیم آن را در HTML به نمایش بگذاریم.

آموزش XSLT و کاربرد آن در XML

با XSLT شما میتوانید یک سند XML را به HTML منتقل کنید.

نمایش XML به کمک XSLT

XSLT که سر نام عبارت eXtensible Stylesheet Language Transformations است یک زبان پیشنهاد شده برای استایل دهی به XML است.

XSLT بسیار پیچیده تر از CSS است ، با XSLT میتوان تگ ها و صفات را حذف و اضافه کرد ، شما میتوانید تگ ها را مرتب و بازچینی کنید. همچنین میتوانید تگ هایی را نمایش و مخفی کنید.

XSLT از XPath برای یافتن اطلاعات در یک سند XML استفاده می کنید.

 

مثال های XSLT:

ما کد های زیر را برای XML استفاده کرده ایم:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<breakfast_menu>

<food>
<name>Belgian Waffles</name>
<price>$5.95</price>
<description>Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup</description>
<calories>650</calories>
</food>

<food>
<name>Strawberry Belgian Waffles</name>
<price>$7.95</price>
<description>Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream</description>
<calories>900</calories>
</food>

<food>
<name>Berry-Berry Belgian Waffles</name>
<price>$8.95</price>
<description>Light Belgian waffles covered with an assortment of fresh berries and whipped cream</description>
<calories>900</calories>
</food>

<food>
<name>French Toast</name>
<price>$4.50</price>
<description>Thick slices made from our homemade sourdough bread</description>
<calories>600</calories>
</food>

<food>
<name>Homestyle Breakfast</name>
<price>$6.95</price>
<description>Two eggs, bacon or sausage, toast, and our ever-popular hash browns</description>
<calories>950</calories>
</food>

</breakfast_menu>

XSLT برای انتقال XML به HTML پیش از نمایش در مرورگر بکار می رود:

نمونه ای از XSLT Stylesheet :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xsl:version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<body style="font-family:Arial;font-size:12pt;background-color:#EEEEEE">
<xsl:for-each select="breakfast_menu/food">
<div style="background-color:teal;color:white;padding:4px">
<span style="font-weight:bold"><xsl:value-of select="name"/> - </span>
<xsl:value-of select="price"/>
</div>
<div style="margin-left:20px;margin-bottom:1em;font-size:10pt">
<p>
<xsl:value-of select="description"/>
<span style="font-style:italic"> (<xsl:value-of select="calories"/> calories per serving)</span>
</p>
</div>
</xsl:for-each>
</body>
</html>

مشاهده نتیجه

 

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :