گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/06/26 - 10:02
كد :7852

صفات در XML

در این مقاله مکان استفاده از صفت و تگ را مشخص می کند.

آموزش نحوه استفاده از صفات در XML

 

تگ های XML میتوانند مانند تگ های HTML دارای صفت باشند.

صفات برای نگهداری اطلاعات مربوط به یک تگ خاص طراحی شده اند.

صفات XML باید درون کوتیشن قرار گیرند

صفات در XML باید درون کوتیشن باشند این کوتیشن میتواند بصورت دبل کوتیشن یا تک کوتیشن باشد.

در مثال زیر برای جنسیت یک فرد از تگ person استفاده کرده ایم در مثال زیر نحوه دادن صفت به این تگ را مشاهده می کنین.

<person gender="female">

این تگ میتواند به این صورت هم تایپ شود.

<person gender='female'>

اگر خود صفت دارای دبل کوتیشن بود میتوان از تک کوتیشن برای آن استفاده کرد:

 

<gangster name='George "Shotgun" Ziegler'>

میتوان از کدهای کاراکتری در صفت استفاده کرد:

<gangster name="George &quot;Shotgun&quot; Ziegler">

تگ های XML در رقابت با صفات XML

 یک نگاه به مثال زیر بیاندازید:

<person gender="female">
<firstname>Anna</firstname>
<lastname>Smith</lastname>
</person>

 

<person>
<gender>female</gender>
<firstname>Anna</firstname>
<lastname>Smith</lastname>
</person>

در مثال اول جنسیت بعنوان صفت و در مثال دوم بعنوان تگ بکار رفته است. هر دو مثال نتیجه یکسانی ارائه میدهند.

هیچ قاعده ای برای زمان استفاده از صفت و تگ درXML وجود ندارد.

راهکار مورد علاقه ما

سه مثال زیر دارای اطلاعات یکسانی هستند:

در مثال اول ما از تاریخ بصورت صفت استفاده کرده ایم.

<note date="2008-01-10">
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
</note>

در مثال دوم ما از تگ date استفاده کرده ایم:

<note>
<date>2008-01-10</date>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
</note>

در مثال آخر که مثال مورد علاقه ما است ما تاریخ را در چند تگ تقسیم کرده ایم.  

<note>
<date>
<year>2008</year>
<month>01</month>
<day>10</day>
</date>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
</note>

از صفات XML پرهیز کنید؟

هنگام استفاده از صفات به نکات زیر توجه داشته باشید

  • صفات نمی توانند چندین مقدار در خود داشته باشند . (تگ ها میتوانند)
  • صفات نمی توانند ساختار درختی داشته باشند. (تگ ها میتوانند)
  • صفات قابل انعطاف نیستند (در آینده تغییر آنها دشوار است)

مطمئن شوید کد شما در نهایت شبیه  زیر نخواهد شد:

 

<note day="10" month="01" year="2008"
to="Tove" from="Jani" heading="Reminder"
body="Don't forget me this weekend!">
</note>

صفات XML برای متادیتا

برخی وقتها ID به تگ ها اضافه میشود. این ID ها برای تشخیص تگ های XML کاربرد دارند. ID ها مانند ID در HTML کار می کنند.

<messages>
<note id="501">
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
<note id="502">
<to>Jani</to>
<from>Tove</from>
<heading>Re: Reminder</heading>
<body>I will not</body>
</note>
</messages>

 

صفات ID در مثال بالا برای مشخص کردن دو تگ note مختلف استفاده می شود. این صفت بخشی از محتوای تگ note نیست . یعنی بعدا احتمال تغییر آن بسیار کم خواهد بود.

 

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :