گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/07/06 - 13:40
كد :7874

تائید ساختار و اعتبار اسناد XML با DTD

در این مقاله تعریف مختصری از DTD را ارائه داده ایم در مقاله هایی جدا گانه بحث DTD را بصورت کامل توضیح خواهیم داد.

آموزش DTD

 

یک سند XML باید ساختار درست داشته باشد ، اصطلاحا به این حالت Well Formed می گویند.

یک سند XML میتواند متعبر باشد یا اینکه DTD باشد.DTD هم اعتبار سند را بررسی میکند و هم ساختار آن را ،

Valid XML Documents

در زیر یک نمونه سند XML را مشاهده می کنید.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE note SYSTEM "Note.dtd">
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

خط بالا یک DOCTYPE تعریف شده است، این خط به یک منبع خارجی وصل است .

XML DTD

هدف از DTD در ساختار زیر بصورت تعریف المان های مختلف نمایش داده شده است:

<!DOCTYPE note
[
<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>
]>

کدهای بالا بصورت زیر تعریف میشود:

!DOCTYPE علام می کند که تگ note تگ ریشه در سند ماست.

!ELEMENT این خط برای تگ ریشه Note تگ های To، From، heading، body را تعریف می کند.

!ELEMENT برای تگ To یک id به نام #PCDATA تعریف کرده است.

!ELEMENT برای تگ from یک id به نام #PCDATA تعریف کرده است.

!ELEMENT برای تگ heading یک id به نام #PCDATA تعریف کرده است.

!ELEMENT برای تگ body یک id به نام #PCDATA تعریف کرده است.

نکته این id باعث قابلیت تبدیل متن های در این جدول خواهد شد.

استفاده از DTD برای تعریف ماهیت

تعریف DOCTYPE میتواند همچنین برای تعریف کاراکترهای خاص و رشته های کاراکتری ، در سند استفاده شود.

مثال

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE note [
<!ENTITY nbsp "&#xA0;">
<!ENTITY writer "Writer: Donald Duck.">
<!ENTITY copyright "Copyright: W3Schools.">
]>

<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
<footer>&writer;&nbsp;&copyright;</footer>
</note>

یک entity سه جزء دارد علامت & و یک نام و علامت :

در آموزش های بعدی بصورت کامل DTD را توضیح خواهیم داد.

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد.

 

نظرات كاربران :