گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/06/25 - 14:05
كد :7851

تگ های XML

در این مقاله نحوه تعریف اصولی تگ ها در XML را توضیح داده ایم.

آموزش تگه های XML

 

یک سند XML دارای تگ های XML است.

 

یک تگ XML چیست؟

یک تگ XML از شروع تگ باز تا پایان تگ بسته ادامه دارد:

<price>29.99</price>

یک تگ میتواند دارای موارد زیر باشد:

text
attributes
other elements
or a mix of the above

<bookstore>
<book category="children">
<title>Harry Potter</title>
<author>J K. Rowling</author>
<year>2005</year>
<price>29.99</price>
</book>
<book category="web">
<title>Learning XML</title>
<author>Erik T. Ray</author>
<year>2003</year>
<price>39.95</price>
</book>
</bookstore>

در مثال بالا:

<title>, <author>, <year>, و <price> دارای متن محتوا مانند 29.99  میباشند.

تگهای bookstore و book دارای محتوای تگ ها میباشند.

تگ book دارای صفت category="children" میباشد.

 تگ های تهی در XML

یک تگ که فاقد محتوا باشد به نام تگ تهی شناخته میشود.

در XML شما میتوانید یک تگ تهی مانند مثال زیر داشته باشید:

<element></element>

شما میتوانید از تگ self-closing استفاده کنید:

<element />

 

قواعد نامگذاری در XML

تگهای XML باید از این قواعد نامگذاری پیروی کنند:

Element names are case-sensitive
Element names must start with a letter or underscore
Element names cannot start with the letters xml (or XML, or Xml, etc)
Element names can contain letters, digits, hyphens, underscores, and periods
Element names cannot contain spaces

هر نام میتواند از هر واژه ای بجز XML استفاده کند.

تمرین انتخاب نام صحیح

نام های توصیفی انتخاب کنید : : <person>, <firstname>, <lastname>.

نام های ساده و کوتاه انتخاب کنید <book_title> not like this: <the_title_of_the_book>:

از علامت دش یا - در نام تگ ها پرهیز کنید.مثال نام first-name توسط برخی نرم افزار ها بصورت جدا گانه خوانده میشود.

از علامت . پرهیز کنید اگر نام شما first.name باشد برخی نرم افزارها name را صفتی برای First فرض می کنند.

از علامت : پرهیز کنید. این نام  قبلا ذخیره شده است.

از عبارات غیر انگلیسی استفاده نکنید. هرچند که XML مشکلی با این نام ها ندارد ولی ممکن است نرم افزارها با خوانش آنها مشکل داشته باشند.

ضاهر اسم ها

برای تگ های XML هیچ قاعده ای برای تعریف استایل نام ها وجود ندارد ولی روشهای زیر بیشتر معمول هستند.

 

Style

Example

Description

Lower case

<firstname>

All letters lower case

Upper case

<FIRSTNAME>

All letters upper case

Underscore

<first_name>

Underscore separates words

Pascal case

<FirstName>

Uppercase first letter in each word

Camel case

<firstName>

Uppercase first letter in each word except the first

 

اگر در ابتدا از یک قاعده استفاده کرده اید همان قاعده را تا انتهای سند حفظ کنید. اکثر برنامه نویسان از یک قاعده در کل XMLهای خود استفاده  می کنند.

اسناد XML غالبا متناظر بانک داده هستند. یک روش مناسب این است که از قواعد نامگذاری بانک داده برای XML استفاده کنید.

روش نامگذاری Camel Case روش معمولی در جاوا اسکریپت است.

تگ های XML انعطاف پذیر هستند

تگ های XML برای نگهداری از تعداد زیادی اطلاعات، منعطف عمل می کنند. به مثال زیر نگاه کنید:

<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

فرض کنیم نرم افزار ما انتضار تگ های  TO وFrom و Body رو دارد.

 

MESSAGE

To: Tove
From: Jani

Don't forget me this weekend!

فرض کنیم نویسنده XML یکسری اطلاعات به XML اضافه کرده است:

<note>
<date>2008-01-10</date>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

آیا نرم افزار باید متوقف و یا خطا بدهد؟

نه .  نرم افزار باید قادر به یافتن To و from و body باشد. اسناد XML باید براحتی خوانده و نرم افزار خروجی را ارائه دهد.

 

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :