گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/07/10 - 15:12
كد :7876

شماتیک XML

در این مقاله درباره نحوه کاربرد xml-schema بطور خلاصه صحبت خواهیم کرد. در آینده آموزش کامل این مبحث در چندین بخش مجزا ارائه میگردد.

آموزش xml_schema

 

همانطور که در آموزش های قبلی مشاهده کردید ما میتوانیم در XML تگ های بی شماری را استفاده کنیم . در آموزش های قبل گفتیک که رعایت بستن تگها و گذاشتن کوتیشن برای صفات در XML ضروری است .

XML Schema درست مثل DTD توصیف ساختار یک سند XML را انجام میدهد.

XML Schema :

همانطور که در کد های زیر میبینید میتوان XML Schema را بجای DTD بکار برد:

<xs:element name="note">

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="to" type="xs:string"/>
<xs:element name="from" type="xs:string"/>
<xs:element name="heading" type="xs:string"/>
<xs:element name="body" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>

شماتیک بالا بصورت زیر تعریف میشود:

 • <xs:element name="note">: یک تگ به نام note را تعریف می کند.
 • <xs:sequence> the complex type is a sequence of elements: این تگ یک سری تگ را تعریف می کند.
 • <xs:element name="to" type="xs:string"> the element "to" is of type string (text): تگ TO را بصورت یک رشته تعریف می کند.
 • <xs:element name="from" type="xs:string"> the element "from" is of type string: تگ from را بصورت یک رشته تعریف می کند.
 • <xs:element name="heading" type="xs:string">: تگ Heading را بصورت یک رشته تعریف می کند.
 • <xs:element name="body" type="xs:string">:تگ body را بصورت یک رشته تعریف می کند.

XML Schemas توانایی هایی بیش از DTD دارد.

 • XML Schemas درون یک فایل XML نوشته میشود.
 • XML Schemas قابل توسعه میباشد.
 • XML Schemas نوع داده را پشتیبانی می کند.
 • XML Schemas از فضاهای نامی پشتیبانی می کند.

چرا از یک XML Schema استفاده کنیم؟

با XML Schema ، فایل XML شما میتواند توصیف تگ های خود را درون خود داشته باشد.

با XML Schema گروه های مستقلی از افراد میتوانند با استاندارد شاخه بندی اطلاعات توافق داشته باشند.

با XML Schema میتوان صحت داده ها را تائید کرد.

XML Schema از نوع داده پشتیبانی می کند

یکی از بزرگترین توانایی های XML Schema پشتیبانی از نوع داده است:

XML Schema محتوای یک سند را راحتتر توصیف می کند.

XML Schema راحتتر با محدودیت های داده ای تعامل می کند.

XML Schema راحتتر صحت داده ها را اعتبار سنجی می کند.

XML Schema راحتتر بین چند نوع داده ارتباط و انتقال ایجاد می کند.

 

XML Schema از قواعد نوشتاری XML پیروی می کند

یکی دیگر از نقاط قوت XML Schema امکان نگاشتن آن در XML است:

لازم به یادگیری زبان جدید نیست.

از ویرایش گر XML برای ویرایش شمای خود میتوانیم استفاده کنیم.

میتوان از مبدل فایل XML برای تبدیل فایل XML Schema استفاده کرد.

 • میتوان فایل XML Schema را به کمک XML DOM ویرایش کرد.
 • میتوان فایل XML Schema را با کمک XSLT تغییر داد.

این آموزش صرفا برای آشنایی با شماتیک XML بود در آینده چندین فایل آموزشی کامل برای این مبحث خواهیم داشت.

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :