گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/06/25 - 12:23
كد :7850

قواعد نوشتن دستورات XML

در این مقاله به بررسی قواعد اولیه XML میپردازیم . این مقاله استاندارد های XML نیست ، در آینده انواع استاندارد های XML را معرفی می کنیم.

آموزش XML

قواعد نوشتن XML بسیار ساده هستند و براحتی میتوان آنها را یاد گرفت و بکار برد.

اسناد XML باید دارای تگ ریشه باشند.

تگ های XML باید در ابتدای خود دارای تگ ریشه باشد و این تگ باید نقش والد همه تگ ها را در سند XML بازی کند:

<root>
<child>
<subchild>.....</subchild>
</child>
</root>

در این مثال تگ note تگ ریشه است:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

معرفی XML

در خط معرفی باید از این کد استفاده کرد:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

اگر مخواهید از تگ معرفی XML استفاده کنید باید آن را در ابتدای سند خود بنویسید.

XML میتواند از همه کد بندی های زبانی مانند نروژی و فرانسه استفاده کند. بنابراین برای جلوگیری از خطای نگارشی نوع کدبندی کاراکترها را برای XML مشخص کنید.

بجای تمرکز بر روی یافتن کدینگ درست ما معمولا از پیشفرض UTF-8 استفاده می کنیم.

کدبندی کاراکتر UTF-8 در HTML5, CSS, JavaScript, PHP و SQL قابل استفاده و بصورت پیشفرض تعریف میشود.

 

تمام تگهای XML باید دارای تگ بسته باشند

در HTML برخی تگ ها ممکن است بدون تگ بسته درست عمل کنند.

<p>This is a paragraph.
<br>

در XML نبستن تگ ها ممنوع است. تمام تگ ها باید بسته شوند. :

<p>This is a paragraph.</p>
<br />

تگ معرفی XML تگ بسته ندارد

این کار باعث ارور نمی شود. برای اینکه تگ معرفی جزئی از XML حساب نمیشود.

 

تگ های XML به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند

تگ Letter با تگ letter متفاوت خواهد بود و این بدلیل حساسیت برروی حروف بزرگ و کوچک است.

شما باید با همان حروفی که تگ را باز می کنید آن را ببندید:

<Message>This is incorrect</message>
<message>This is correct</message>

 

تگ های XML باید به ترتیب استفاده شوند

در HTML شما ممکن بود که تگ ها را بصورت نا مرتب ببینید

<b><i>This text is bold and italic</b></i>

در XML رعایت ترتیب بستن تگها ، باید رعایت شود.

<b><i>This text is bold and italic</i></b>

در مثال بالا ، تگ i در داخل تگ  b باز شده و باید داخل آن بسته شود.

صفات XML باید در داخل یک جفت کوتیشن قرار داشته باشند

XML مانند HTML میتواند دارای صفت باشد هر صفت یک نام و یک مقدار دارد مقدار صفت باید درون کوتیشن نوشته شود:

مثال غلط:

<note date=12/11/2007>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
</note>

مثال درست:

<note date="12/11/2007">
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
</note>

منابع هویت کاراکتر ها

برخی کاراکترها برای XML معنای خاصی دارند ، مثلا < برای شروع تگ بکار میرود و نمیتوان آنرا در محتوای XML بکار برد در غیر این صورت XML آن را شروع یک تگ جدید فرض خواهد کرد:

<message>salary < 1000</message>

برای جلوگیری از ارور ، کاراکتر < را با کد کاراکتری آن &lt; جایگزین کنید:

<message>salary &lt; 1000</message>

جدول زیر 5 تا از معروفترین کدهای کارکتری را به شما نشان میدهد.

 

&lt;

<

less than

&gt;

>

greater than

&amp;

&

ampersand

&apos;

'

apostrophe

&quot;

"

quotation mark

 

تنها استفاده از >  و & در XML غیر مجاز است اما بهتر است تمام 5 کاراکتر بالا را جایگزین کنید.

پیام ها در XML

در محتوای XML میتوان پیام گذاشت، درست مانند پیام هایی که در HTML در تگ ها قرار میدادیم.

<!-- This is a comment -->

شما نمیتوانید وسط کامنت خود از دو خط دش کنار هم استفاده کنید.:

غیر مجاز:

<!-- This is a -- comment -->

کد زیر با اینکه عجیب غریب است ، ولی مشکلی ندارد و میتوان از آن استفاده کرد:

<!-- This is a - - comment -->

فضاهای خالی در XML حفظ میشود

xmlفاصله های خالی طولانی را کوتاه نمی کند .HTML فاصله های خالی طولانی پشت سرهم را به یک فاصله خالی کوتاه می کرد.

 

 

XML:

Hello   Tove

HTML:

Hello Tove

 

XML خط جدید را بصورت LF ذخیره می کند.

نرم افزار های ویندوزی خط جدید را بصورت CR+LF نگه داری می کنند.

 

Old Mac systems uses CR.

XML stores a new line as LF.

 

اگر تمام قواعد بالا را رعایت کنیم یک سند XML با فرمت درست داریم

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :