گروه مقاله : جاوا اسكريپت Java Script
تاريخ انتشار : 1396/08/24 - 12:27
كد :7944

آرایه ها در جاوا اسکریپت

در این مقاله به آموزش نحوه کار با آرایه ها در جاوا اسکریپت خواهیم پرداخت

با کمک آرایه ها میتوان چند مقدار را در یک متغییر استفاده کرد:

 

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

آرایه چیست؟

آرایه متغییر خاصی است که بیش از یک مقدار را ذخیره می کند.

اگر لیستی از آیتم ها، مانند لیستی از اسامی دارید، میتوانید آنها در یک متغییر قرار دهید. به کد های زیر نگاه کنید.

 

var car1 = "Saab";
var car2 = "Volvo";
var car3 = "BMW";

اگر بخواهید حلقه ای برای یافتن ماشین ها ایجاد کنید و ماشین خاصی را جدا کنید چطور؟ اگر بجای 3 ماشین 300 ماشین داشته باشیم چطور؟

 

آرایه ها در جاوا اسکریپت

راه حل آرایه میباشد!

یک آرایه میتوانید چنیدن مقدار را در یک نام ذخیره کند. میتوان به مقادیر موجود در آرایه ها با ایندکس آنها دسترسی داشت.

ایجاد یک آرایه

برای ایجاد آرایه میتوان از دستور زیر استفاده کرد:

var array_name = [item1, item2, ...];

مثال

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

فاصله و شکستن خط در داخل آرایه اهیمتی در نحوه پرازش آن ندارد.

 

var cars = [
"Saab",
"Volvo",
"BMW"
];

بعد از آخرین عنصر آرایه نباید کما گذاشت، زیرا اینکار در مرورگر های قدیمی باعث رخدادن خطا میشود.

استفاده از کلمه کلیدی New

var cars = new Array("Saab", "Volvo", "BMW");

نحوه دسترسی به مقادیر موجود در آرایه ها

برای دسترسی به مقادیر موجود در آرایه باید مقادیر را برحسب ایندکس فرا خوانی کرد. اولین عنصر موجود در آرایه مقدار ایندکس صفر بخود میگیرد.

 

var name = cars[0];

برای تغییر مقادیر در آرایه ها از دستور زیر استفاده کنید:

cars[0] = "Opel";

مثال:

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
document.getElementById("demo").innerHTML = cars[0];

 

دسترسی به تمام مقادیر در آرایه

برای دسترسی به تمام مقادیر آرایه به نام آرایه ارجاع دهید.

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
document.getElementById("demo").innerHTML = cars;

آرایه ها شیئ هستند . اما بهتر است آرایه ها را همان آرایه بنامیم . اگر بخواهیم از تفاوت آرایه و شیئ مثالی بزنیم :

در مثال زیر یک آرایه را با دستور person[0] اولین ایندکس خود را باز میگرداند:

 var person = ["John", "Doe", 46];

اشیاء از نامها برای درسترسی به اعضای خود استفاده می کند. در مثال زیر person.firstName مقدار John را باز میگرداند.

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:46};

document.getElementById("demo").innerHTML = person["firstName"];

======================================================

John

مقدار آرایه ها میتواند بصورت شیئ، عملگر ، آرایه و یا هر نوع متغییر دیگری باشد.

myArray[0] = Date.now;
myArray[1] = myFunction;
myArray[2] = myCars;

ویژگی های آرایه و متدها

مهمترین ویژگی آرایه ها، متدهای موجود برای کار با آنها است :

مثال ها:

var x = cars.length; // The length property returns the number of elements
var y = cars.sort(); // The sort() method sorts arrays

 

ویژگی length

این ویژگی تعداد عناصر موجود در آرایه را بازمیگرداند.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.length; // the length of fruits is 4

 

قرار دادن عناصر آرایه در حلقه for

var fruits, text, fLen, i;

fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fLen = fruits.length;
text = "<ul>";
for (i = 0; i < fLen; i++) {
text += "<li>" + fruits[i] + "</li>";
}

افزودن عنصر به آرایه

آسانترین راه برای افزودن یک عنصر جدید به آرایه استفاده از متد push است.

 var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.push("Lemon"); // adds a new element (Lemon) to fruits

روش دیگر برای افزودن یک عنصر به آرایه استفاده از ویژگی length است.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[fruits.length] = "Lemon"; // adds a new element (Lemon) to fruits

افزودن عنصر با ایندکسی بالاتر از تعداد عناصر موجود در آرایه عنصر های undefined در آرایه ایجاد می کند.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits[6] = "Lemon"; // adds a new element (Lemon) to fruits

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :