گروه مقاله : جاوا اسكريپت Java Script
تاريخ انتشار : 1396/08/10 - 16:23
كد :7924

انواع داده در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت میتوان انواع داده را تعریف کرد انواع داده شامل عدد ، متن ، آرایه ، شیئ میباشد در این مقاله با نحوه تعریف این نوع داده ها آشنا خواهیم شد.

جاوا اسکریپت انواع مختلف داده را میپذیرد. این داده ها شامل اعداد ، رشته ها، اشیاء و غیره میباشد:

 

var length = 16; // Number
var lastName = "Johnson"; // String
var x = {firstName:"John", lastName:"Doe"}; // Object

 

اهمیت انواع داده در برنامه نویسی

در برنامه نویسی ، انواع داده موضوع مهمی است.

برای پردازش متغییر ها ، باید نوع آنها را شناخت. بدون درک انواع داده تابع زیر برای کامپیوتر غیرقابل محاسبه است:

 

var x = 16 + "Volvo";

 

آموزش جاوا اسکریپت

 

افزودن ولو به 16 منطقی به نظر نمیرسد و این کد بدون درک انواع داده با خطا روبره خواد شد.

با درک انواع داده جاوا اسکریپت به این کد مانند کد زیر نگاه می کند:

 

var x = "16" + "Volvo";

 

حالا ما یک رشته را به یک رشته اضافه کرده ایم.

کد زیر را در نظر بگیرد.

 

var x = 16 + 4 + "Volvo";

=====================

20Volvo

=======================

var x = "Volvo" + 16 + 4;

=======================

Volvo164

 

همانطور که میبینید، اگر ابتدا یک رشته داشته باشیم، دیگر نمی توانیم از اعداد استفاده کنیم. ولی اگر ابتدا عدد داشته باشیم، استفاده از رشته ها مشکلی ندارد.

 

 

رشته ها در جاوا اسکریپت

یک رشته یک سری کاراکتر مانند John Doe می باشد.

برای رشته ها میتوان از یک یا دو کوتیشن استفاده کنید:

var carName = "Volvo XC60"; // Using double quotes
var carName = 'Volvo XC60'; // Using single quotes

شما میتوانید از کتیشن ها بصورت تودرتو هم استفاده کنید.

 

var answer = "It's alright"; // Single quote inside double quotes
var answer = "He is called 'Johnny'"; // Single quotes inside double quotes
var answer = 'He is called "Johnny"'; // Double quotes inside single quotes

 

اعداد در جاوا اسکریپت

انواع داده در جاوا اسکریپت قابل استفاده هستند. میتوان اعداد را با ممیز یا بدون ممیز در جاوا اسکریپت استفاده کرد.

var x1 = 34.00; // Written with decimals
var x2 = 34; // Written without decimals

میتوان از علائم ریاضی برای نوشتن اعداد استفاده کرد:

var y = 123e5; // 12300000
var z = 123e-5; // 0.00123

 

توابع بولن در جاوا اسکریپت

توابع بولن دو نوع مقدار میپذیرند: true or false

 

var x = 5;
var y = 5;
var z = 6;
(x == y) // Returns true
(x == z) // Returns false

توابع بولن برای تست یک شرط بکار میروند.

آرایه ها در جاوا اسکریپت

آرایه ها درون پرانز نوشته میشوند . آیتم های درون آرایه با کما از هم جدا میشوند.

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

آرایه ها بصورت پایه صفر تعریف میشوند. یعنی اگر میخواهید اولین عنصر آرایه را فراخوانی کنید، باید عنصر صفر را فراخوانی کنید.

اشیاء در جاوا اسکریپت

اشیاء در جاوا اسکریپت درون یک جفت کروشه نوشته میشوند. اشیاء درون کروشه با کما از هم جدا میشوند.

مثال:

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};

در مثال بالا شیئ person چهار ویژگی firstName, lastName, age, eyeColor دارد.

عملگر typeof

با کمک عملگر typeof میتوان نوع متغییر را بازگرداند.

 

typeof "" // Returns "string"
typeof "John" // Returns "string"
typeof "John Doe" // Returns "string"

==============================

typeof 0 // Returns "number"
typeof 314 // Returns "number"
typeof 3.14 // Returns "number"
typeof (3) // Returns "number"
typeof (3 + 4 ) // Returns "number"

 

توابع تعریف شده

در جاوا میتوان متغییر ها را بصورت تعریف نشده باقی گذاست

 

var car; // Value is undefined, type is undefined

هر متغییری میتواند بصورت تهی تعریف شود. یک متغییر تهی را متغییر تعریف نشده مینامیم.

مقدار تهی: یک متغییر میتواند مقدار تهی داشته باشد:

var car = ""; // The value is "", the typeof is "string"

متغییر ها میتوانند دارای مقدار هیچ Null) باشند:

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = null; // Now value is null, but type is still an object

شما میتوانید با قرار دادن مقدار متغییر با مقدار تعریف نشده آن را تهی کنید:

var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = undefined; // Now both value and type is undefined

 

تفاوت متغییر تعریف نشده و متغییر دارای مقدار هیچ (Null) :

متغییر تعرف نشده و متغییر تهی باهم از نظر مقدار برابر، ولی از نظر نوع متفاوت هستند.

 

typeof undefined // undefined
typeof null // object

null === undefined // false
null == undefined // true

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :
 
 
لطفا متن تصویر را در کادر وارد نمایید