گروه مقاله : جاوا اسكريپت Java Script
تاريخ انتشار : 1396/08/13 - 12:56
كد :7927

توابع در جاوا اسکریپت

توابع در جاوا اسکریپت میتوانند یک بلوک از کد را تعریف کنند تا بتوان با فراخوانی تابع از تکرار بلوک کد پرهیز کرد.

Function در جاوا اسکریپت یک بلوک از کد است که برای انجام عملیات خاصی طراحی می شود.

یک Function زمانیکه شئی با آن درگیر باشد یا آن را فراخوانی کند، اجرا میشود.

مثال:

function myFunction(p1, p2) {
return p1 * p2; // The function returns the product of p1 and p2
}

مشاهده نتیجه

قواعد نوشتن Function در جاوا اسکریپت

یک فانکشن در جاوا اسکریپت با یک نام تعریف شده که بعد از آن پرانتز باز و بسته درج میشود.

نام گذاری فانکشن ها بر اساس قوانین نام گذاری جاوا اسکریپت میتواند دارای متن ، عدد، زیر خط و علامت دلار باشد.

فانکشن ها میتوانند دارای پارمتر هایی باشند. پارامتر های فانکشن باید توسط کاما از هم جدا شوند.

کد های موجود در فانکشن باید درون کروشه قرار گیرند. به مثال زیر نگاه کنید:

function name(parameter1, parameter2, parameter3) {
code to be executed
}

اجرای Function

گفتیم که برای اجرای کدهای فانکشن باید آن را فراخوانی کرد. نحوه فراخوانی فانکشن به صورت های زیر ممکن است.

  1. وقتی که رخدادی مانند کلیک روی دکمه ای به وقوع بپیوندد
  2. وقتیکه فانکشن از طریق کد ها جاوا فراخوانی شود.
  3. بصورت اتوماتیک

Function Return:

وقتی که جاوا به عبارت return برسد پردازش فانکشن متوقف خواهد شد. اگر فانکشن فراخوانی شده باشد بعد از اجرای return کدهای بعد از آن پردازش می شوند.

مثال:

var x = myFunction(4, 3); // Function is called, return value will end up in x

function myFunction(a, b) {
return a * b; // Function returns the product of a and b
}

===================================================

12

چرا باید از فانکشن ها استفاده کنیم؟

در کد نویسی باید تا جای ممکن از تکرار خود بپرهیزیم . فانکشن ها برای جلوگیری از تکرار خودمان ایجاد شده اند. هنگامیکه یک تابع در سراسر وب سایت تکرار میشود میتوانیم برای آن یک فانکشن تعریف کنیم:

مثال تبدیل درجه فارنهایت به سانتیگراد:

function toCelsius(fahrenheit) {
return (5/9) * (fahrenheit-32);
}
document.getElementById("demo").innerHTML = toCelsius(77);

=======================================================================================

JavaScript Functions

This example calls a function to convert from Fahrenheit to Celsius:

25

استفاده از پرانتز برای اجرای تابع

اگر بعد از فراخوانی تابع از پرانتز استفاده نکنیم بجای پردازش تابع تعریف آن بازگردانی میشود:

function toCelsius(fahrenheit) {
return (5/9) * (fahrenheit-32);
}
document.getElementById("demo").innerHTML = toCelsius;

=================================================

JavaScript Functions

Accessing a function without () will return the function definition instead of the function result:

function toCelsius(f) { return (5/9) * (f-32); }

استفاده از فانکشن ها مانند مقادیر متغییر

فانکشن ها میتوانند مانند متغییر ها برای انواع فرمول ها و محاسبات به کار روند:

مثال:

var x = toCelsius(77);
var text = "The temperature is " + x + " Celsius";

میتوان از فانکشن مستقیما در تعریف متغییر استفاده کرد:

var text = "The temperature is " + toCelsius(77) + " Celsius";

=================================================

<script>

function toCelsius(f) {

return (5/9) * (f-32);

}

document.getElementById("demo").innerHTML = toCelsius(77);

</script>

<script>

var text = "The temperature is " + toCelsius(77) + " Celsius";

document.getElementById("test").innerHTML = text;

</script>

 

 

 

 

نمونه کد

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :